Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 11.7.2014 13.26
Tiedote

67/2014, MSR

Muutos kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Komission asetuksella (EU) nro 727/2014 on aloitettu tarkastelu, joka koskee kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuontia. Uudelleentarkastelussa määritetään, olisiko polkumyyntitullia sovellettava kiinalaisen Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd -yrityksen tuottamaan ja unioniin vientiä varten myymään yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ’symkloseeniksi’ nimitettävään trikloori- isosyanuurihappoon ja sen johdannaisvalmisteisiin, jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20 (Taric-koodit 2933 69 80 70 ja 3808 94 20 20). Yrityksen Taric-lisäkoodi on A101.

Polkumyyntitulli on kumottu Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd –yrityksen tuottaman trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Asetus julkaistiin 1.7.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 192. Asetus tuli voimaan 2.7.2014. 

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

– Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET) tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Komission ilmoitus julkaistiin 6.6.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 171.

– Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levytuotteiden tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89. Komission ilmoitus julkaistiin 26.6.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 196.

– Amerikan yhdysvalloista  peräisin olevan biodieselin tuonnissa on aloitettu polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ja ex 3826 00 90. Komission ilmoitukset julkaistiin 10.7.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 217.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT