Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 15.5.2014 12.43
Tiedote

44/2014, MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 470/2014 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen lasin tuonnissa. Tuote on karkaistua tasomaista soodakalkkilasia, jonka rautapitoisuus on alle 300 ppm, aurinkoenergian läpäisyaste yli 88 % (mitattuna olosuhteissa AM1,5 300–2 500 nm), lämmönkestävyys 250 °C (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan), lämpöshokinkestävyys Δ 150 K (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan) ja jonka mekaaninen lujuus on vähintään 90 N/mm 2 (mitattuna EN 1288–3 -standardin mukaan). Lasi luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80. Aurinkopaneeleissa käytettävä pinnoitettu (yksipuolisesti tai kaksipuolisesti pinnoitettu) lasi kuuluu Taric-koodiin 7007 19 80 19 ja aurinkopaneeleissa käytettävä pinnoittamaton lasi kuuluu Taric-koodiin 7007 19 80 11.

Asetus julkaistiin 14.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 142. Asetus tuli voimaan 15.5.2014.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

36,1

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

9,1

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

29,3

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

0,4

B946

Muut liitteessä I luetellut yhteistyössä toimivat yritykset

24,1

Kaikki muut yritykset

25,0

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 154/2013) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Lopullisen polkumyyntitullin ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 471/2014 käyttöön otetun tasoitustullin yhdistetyn määrän ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.

Lopullinen tasoitustulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 471/2014 käyttöön otettu tasoitustulli kannetaan kiinalaisen lasin tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80 (Taric-koodit 7007 19 80 19 ja 7007 19 80 11). Asetus julkaistiin 14.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 142. Asetus tuli voimaan 15.5.2014.

Sovellettavat tasoitustullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7

B946

Muut liitteessä III luetellut yhteistyössä toimivat yritykset

12,4

Kaikki muut yritykset

17,1

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen IV mukaisen kauppalaskun esittämistä.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuontia koskeva osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ja ex 3826 00 90. Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet säilyvät ennallaan. Neuvoston asetukset nro 391/2014 ja 392/2014 julkaistiin 17.4.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 115.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan puristekiven tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus) on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 ja ex 7020 00 80. Uusia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Komission päätös (2014/272/EU) julkaistiin 13.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 138.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräslankojen tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69. Komission ilmoitus julkaistiin 8.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 138.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 3406 00 00. Komission ilmoitus julkaistiin 14.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 144.

Muutos Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Komission asetuksilla nro 489/2014 ja 493/2014 on muutettu Korean tasavallasta lähetettyjen teräsköysien ja –kaapeleiden tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Yritykset Line Metal (Taric-lisäkoodi B926) ja Goodwire (Taric-lisäkoodi B955) on vapautettu polkumyyntitullista. Vapautus edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään neuvoston asetuksen nro 400/2010 liitteen mukainen pätevä kauppalasku.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98 (Taric-koodit 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13). Line Metal –yritystä koskeva asetus julkaistiin 13.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 138. Asetus tuli voimaan 14.5.2014. Goodwire-yritystä koskeva asetus julkaistiin 14.5.2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 139. Asetus tuli voimaan 15.5.2014.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE I

Yhteistyössä toimineet otoksen ulkopuoliset vientiä harjoittavat tuottajat, joille ei myönnetty yksilöllistä tarkastelua  

Yritys

Taric-lisäkoodi

Henan Ancai Hi-Tech Co. Ltd

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Zibo Jinxing Glass Co. Ltd

B953

Novatech Glass Co. Ltd

B954

LIITE II

1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on sisällyttävä seuraavat:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike

2. Seuraava vakuutus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn aurinkopaneeleissa käytettävän lasin, [pinta-ala m 2 :inä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite], [Taric-lisäkoodi], Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoitus

LIITE III

Yritys

Taric-lisäkoodi

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co. Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co. Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co. Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

B952

Novatech Glass Co. Ltd

B954

LIITE IV

Asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on sisällyttävä seuraavat:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike

2. Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn aurinkopaneeleissa käytettävän lasin, [määrä neliömetreinä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite], [Taric-lisäkoodi], Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työn.

THT