Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 23.4.2013 10.44
Tiedote

43/2013, MSR

Muutos (yrityskohtainen) taiwanilaisen polyeteenitereftalaatin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 295/2013 on muutettu polyeteenitereftalaatin tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20.

Muutos koskee tuotteita, jotka on valmistanut Lealea Enterprise Co., Ltd. -niminen yritys. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A996. Yrityksen valmistaman polyeteenitereftalaatin tuonnissa sovellettava polkumyyntitulli on nyt 0 euroa/tonni. 19.7.2012 alkanut tuonnin kirjaamisvelvoite on päättynyt ilman polkumyyntitullien taannehtivaa kantamista. Neuvoston asetus julkaistiin 28.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 90. Asetus tuli voimaan 29.3.2013.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa piitä koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Taiwanista lähetettyä piitä

Neuvoston asetuksella (EU) nro 311/2013 on polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Taiwanista lähetettyä piitä, riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Taiwanista. Polkumyyntitulli on 19 prosenttia. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2804 69 00 20. Asetus julkaistiin 5.4.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 95. Asetus tuli voimaan 6.4.2013.

Polkumyyntitulli kannetaan myös Taiwanista lähetetystä tuonnista, joka on 7.7.2012 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 596/2012, ks. THT nro 96/010/2012) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy.

Oikaisu

Neuvoston asetuksella (EU) nro 205/2013 Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia teräskiinnikkeitä koskeva polkumyyntitulli laajennettiin koskemaan myös Filippiineiltä lähetettyjä teräskiinnikkeitä ja niiden osia, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Filippiineiltä. Tavara luokitellaan CN- koodeihin ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ja ex 7318 15 70 (Taric-koodit 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 ja 7318 15 70 81). Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 68/2013 on virhe sivulla 1: oikea lopullinen polkumyyntitulli on 27,4 prosenttia, ei 24,7 prosenttia. Oikaisu koskee yleiskirjettä nro 25/2013.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien seulakankaiden tuonnissa annetun asetuksen (791/2011) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 322/2013 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjä seulakankaita, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Intiasta ja Indonesiasta. Tavara luokitellaan CN- koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 (Taric-koodit 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 ja 7019 59 00 15).

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitullia taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Intiasta ja Indonesiasta lähetetyistä seulakankaista. Asetus julkaistiin 10.4.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 101. Asetus tuli voimaan 11.4.2013.

Argentiinalaiselle ja indonesialaiselle biodieselille kirjaamisvelvoite

Komission asetuksella (EU) nro 330/2013 tulliviranomaiset velvoitetaan kirjaamaan Argentiinasta tai Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodit 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 ja 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodit 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 ja 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-koodi 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-koodit 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 ja 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-koodit 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 ja 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-koodit 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 ja 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-koodit 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 ja 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric-koodit 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 ja 3824 90 97 04), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (Taric-koodit 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 ja 3826 00 90 30).

Maahantuojan on kirjattava tulli-ilmoitukseen, kuinka suuri osuus seoksen painosta on rasvahappomonoalkyyliestereitä ja parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (biodieselpitoisuus).

Huom! Tuonti kirjataan, jotta varmistetaan, että jos tutkimuksen perusteella otetaan käyttöön tasoitustulli, tulli voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti.

Asetus julkaistiin 11.4.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 102. Asetus tuli voimaan 12.4.2013. Kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 31.12.2013. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 2008 30 55, 2008 30 75 ja ex 2008 30 90 (Taric-koodit 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 ja 2008 30 90 69). Komission ilmoitus julkaistiin 3.4.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 94.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT