Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

22.3.2013 10.16
Tiedote

25/2013, MSR

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Egyptistä ja Kazakstanista peräisin olevan ferropiin tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet 1.3.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7202 21 00 00, 7202 29 10 00 ja 7202 29 90 00. Komission ilmoitus julkaistiin 28.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan sitruunahapon tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumukset) päättyvät 4.12.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 2918 14 00 00 ja 2918 15 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 1.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 60.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan mononatriumglutamaatin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 3.12.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2922 42 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 1.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 60.

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kivihiilikoksin tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet 19.3.2013. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2704 00 19 10. Komission ilmoitus julkaistiin 15.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 77.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80. Komission ilmoitus julkaistiin 28.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.

- Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90. Komission ilmoitus julkaistiin 28.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.

- Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien tiettyjen rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa on aloitettu polkumyyntitutkimus osittain uudelleen. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ja ex 3823 70 00. Komission ilmoitus julkaistiin 28.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.

- Etelä-Afrikasta peräisin olevien tiettyjen mangaanidioksidien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2820 10 00. Komission ilmoitus julkaistiin 12.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 72.

Kiinalaisille aurinkosähkömoduuleille kirjaamisvelvoite

Komission asetuksella (EU) nro 182/2013 tulliviranomaiset velvoitetaan kirjaamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonti.

Kiteiset piistä valmistetut aurinkosähkömoduulit tai -paneelit luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00 (Taric-koodit 8501 31 00 81 ja 8501 31 00 89), ex 8501 32 00 (Taric-koodit 8501 32 00 41 ja 8501 32 00 49), ex 8501 33 00 (Taric-koodit 8501 33 00 61 ja 8501 33 00 69), ex 8501 34 00 (Taric- koodit 8501 34 00 41 ja 8501 34 00 49), ex 8501 61 20 (Taric-koodit 8501 61 20 41 ja 8501 61 20 49), ex 8501 61 80 (Taric-koodit 8501 61 80 41 ja 8501 61 80 49), ex 8501 62 00 (Taric-koodit 8501 62 00 61 ja 8501 62 00 69), ex 8501 63 00 (Taric- koodit 8501 63 00 41 ja 8501 63 00 49), ex 8501 64 00 (Taric-koodit 8501 64 00 41 ja 8501 64 00 49), ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21 ja 8541 40 90 29).

Kennot, joita käytetään kiteisissä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa luokitellaan CN-koodeihin ex 8541 40 90 (Taric koodit 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39). Kiekot, joita käytetään kiteisissä piistä valmistetuissa aurinkosähkömoduuleissa tai -paneeleissa luokitellaan CN-koodeihin ex 3818 00 10 (Taric-koodit 3818 00 10 11 ja 3818 00 10 19.

Huom! Tuonti kirjataan, jotta varmistetaan, että jos tutkimuksen tulosten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli ja/tai tasoitustulli, tullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti.

Asetus julkaistiin 5.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 61. Asetus tuli voimaan 6.3.2013. Kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia teräskiinnikkeitä ja niiden osia koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Filippiineiltä lähetettyjä teräskiinnikkeitä ja niiden osia. Malesiaa ja Thaimaata koskenut kiertämistutkimus on päättynyt.

Neuvoston asetuksella (EU) nro 205/2013 on 24,7 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Filippiineiltä lähetettyjä teräskiinnikkeitä ja niiden osia, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Filippiineiltä. Tavara luokitellaan CN- koodeihin ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 ja ex 7318 15 70 (Taric-koodit 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11, 7318 14 10 91, 7318 15 30 11, 7318 15 30 61, 7318 15 30 81, 7318 15 51 11, 7318 15 51 61, 7318 15 51 81, 7318 15 61 11, 7318 15 61 61, 7318 15 61 81, 7318 15 70 11, 7318 15 70 61 ja 7318 15 70 81).

Seuraavien yritysten tuotteista ei kanneta polkumyyntitullia:

Yritys

Taric-lisäkoodi

Multi-Tek Fasteners Inc., Clark Freeport Zone, Pampanga, Filippiinit

 

B355

Rosario Fasteners Corporation, Cavite Economic Area, Filippiinit

 

B356

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää liitteen I mukaisen kauppalaskun esittämistä. Laajennettu tulli kannetaan kirjatusta tuonnista lukuun ottamatta em. yritysten tuotteiden tuontia.

Samalla asetuksella on päätetty kiertämistutkimus, joka koski Malesiasta ja Thaimaasta lähetettyjä teräskiinnikkeitä ja niiden osia. Toimenpiteitä ei laajenneta näihin kahteen maahan. Tuonnin kirjaaminen on päättynyt. Asetus julkaistiin 12.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 68. Asetus tuli voimaan 13.3.2013.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien alumiinifoliorullien tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 217/2013 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisten alumiinifoliorullien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 (Taric-koodit 7607 11 11 10 ja 7607 19 10 10).

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai         

 

14,2 %

 

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

 

14,6 %

 

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

 

15,6 %

 

B300

Able Packaging Co., Ltd, Shanghai

 

14,6 %

 

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd, Guangzhou

 

14,6 %

 

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao City

 

14,6 %

 

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd, Shanghai

 

14,6 %

 

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co., Ltd, Linqu

 

14,6 %

 

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

 

14,6 %

 

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd, Zhouzhou City

 

14,6 %

 

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd, Zibo

 

14,6 %

 

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd, Yuyao

 

14,6 %

 

B310

Kaikki muut yritykset

 

35,6 %

 

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä. Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 115/010/2012) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina ja sen yli menevät määrät palautetaan. Asetus julkaistiin 13.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 69. Asetus tuli voimaan 14.3.2013.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 214/2013 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisten orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ja ex 7226 99 70 (Taric-koodit 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 ja 7226 99 70 91).

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Union Steel China

 

0

 

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

 

26,1

 

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

 

5,9

 

B313

Angang Steel Company Limited

 

16,2

 

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd.

 

0

 

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.

 

0

 

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

 

16,2

 

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

 

16,2

 

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

 

16,2

 

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

 

0

 

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

 

16,2

 

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

 

0

 

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

 

0

 

B323

Jigang Group Co., Ltd.

 

16,2

 

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

 

16,2

 

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

 

16,2

 

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

 

16,2

 

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

 

16,2

 

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

 

16,2

 

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

 

16,2

 

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

 

16,2

 

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

 

0

 

B332

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

 

0

 

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

 

16,2

 

B334

Kaikki muut yritykset

 

13,6

 

B999

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 115/010/2012) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Niiden tuotteiden osalta, joissa on kromi- tai tinapinnoitettu substraatti, väliaikaisen tullin vakuutena olevat määrät palautetaan. Asetus julkaistiin 15.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 73. Asetus tuli voimaan 16.3.2013.

Lopullinen tasoitustulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 215/2013 käyttöön otettu tasoitustulli kannetaan kiinalaisten orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ja ex 7226 99 70 (Taric-koodit 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 ja 7226 99 70 91).

Sovellettavat tasoitustullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Union Steel China

 

13,7

 

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd., ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

 

29,7

 

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.

 

23,8

 

B313

Angang Steel Company Limited

 

26,8

 

B314

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

 

26,8

 

B317

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

 

26,8

 

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

 

26,8

 

B319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

 

26,8

 

B321

Jigang Group Co., Ltd.

 

26,8

 

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

 

26,8

 

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

 

26,8

 

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

 

26,8

 

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

 

26,8

 

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

 

26,8

 

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

 

26,8

 

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

26,8

 

B331

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

 

26,8

 

B334

Kaikki muut yritykset

 

44,7

 

B999

Asetus julkaistiin 15.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 73. Asetus tuli voimaan 16.3.2013.

Vietnamista lähetetyt taskusytyttimet

Kiinasta peräisin olevien sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuonnissa käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia on kierretty harjoittamalla kokoonpanotoimintaa Vietnamissa. Polkumyyntitoimenpiteet päättyivät 13.12.2012. Lopullinen polkumyyntitulli oli 0,065 euroa sytytintä kohti.

Neuvoston asetuksen (EU) nro 260/2013 perusteella laajennettu tulli kannetaan kirjatusta, Vietnamista 27 päivän kesäkuuta 2012 ja 13 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana lähetetystä tuonnista. Tulli kannetaan riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam. Asetus julkaistiin 22.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 82. Asetus tulee voimaan 23.3.2013.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

Liite I

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2) seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3) päiväys ja allekirjoitus.


Liite II

Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2) seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt tietyt alumiinifoliorullat, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja sääntömääräinen kotipaikka) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa, ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”

THT