Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

13.2.2013 9.29
Tiedote

5/2013, MSR

Muutos Venäjältä peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräsputkien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1269/2012 on muutettu asetusta 585/2012. TMK Groupiin, joka koostuu yrityksistä OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant ja OAO Seversky Tube Works, on sovellettu 27,2 prosentin polkumyyntitullia. Tulli on nyt nostettu 28,7 prosentiksi. Taric-lisäkoodi A 859 säilyy ennallaan.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ja ex 7304 59 93. Asetus nro 1269/2012 julkaistiin 28.12.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 357. Asetus tuli voimaan 29.12.2012.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia seulakankaita koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjä seulakankaita

Neuvoston asetuksella (EU) nro 21/2013 on 62,9 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Taiwanista ja Thaimaasta lähetettyjä seulakankaita, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Taiwanista tai Thaimaasta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 (Taric-koodit 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 ja 7019 59 00 13). Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Asetus julkaistiin 16.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 11. Asetus tuli voimaan 17.1.2013.

Lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä ja Turkista peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 78/2013 käyttöön otettu lopullinen polkumyyntitulli kannetaan venäläisten ja turkkilaisten rauta- ja teräsputkien liitos- ja muiden osien tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98). Asetus julkaistiin 29.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 27.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Tulli %

Taric-lisäkoodi

Venäjä

Kaikki yritykset

23,8

Turkki

RSA Tesisat Malzemeleri San ve Ticaret AȘ, Küçükköy, Istanbul

9,6

B295

SARDOĞAN Endüstri ve Ticaret, Kurtköy Pendik, Istanbul

2,9

B296

UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEM. END. MAM. SAN. VE TİC. AȘ, Tuzla, Istanbul

12,1

B297

Kaikki muut yritykset

16,7

B999

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 108/010/2012) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina. Asetus tuli voimaan 30.1.2013.

Argentiinalaiselle ja indonesialaiselle biodieselille tuonnin kirjaamisvelvoite

Komission asetuksella (EU) nro 79/2013 tulliviranomaiset velvoitetaan kirjaamaan Argentiinasta tai Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98 (Taric-koodit 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 ja 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-koodit 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 ja 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-koodi 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-koodit 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 ja 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-koodit 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 ja 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-koodit 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 ja 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-koodit 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 ja 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (Taric- koodit 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 ja 3824 90 97 04), 3826 00 10 ja ex 3826 00 90 (Taric-koodit 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 ja 3826 00 90 30).

Ilmoittajan on kirjattava tulli-ilmoitukseen biodieselpitoisuus. Asetus julkaistiin 29.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 27. Asetus tuli voimaan 30.1.2013. Kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

– Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuontia koskeneet polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) ovat päättyneet. Tuote luokitellaan Taric-nimikkeeseen 2905 22 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 25.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 23.

– Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumus) päättyvät 17.10.2013. Tuote luokitellaan Taric-nimikkeeseen 2921 42 00 60. Komission ilmoitus julkaistiin 29.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 27.

– Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuontia koskevat tasoitustoimenpiteet (tasoitustulli ja sitoumus) päättyvät 18.10.2013. Tuote luokitellaan Taric-nimikkeeseen 2921 42 00 60. Komission ilmoitus julkaistiin 30.1.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 28.

– Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitososien tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 17.10.2013. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98). Komission ilmoitus julkaistiin 8.2.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 36.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT