Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 17.12.2015 13.02 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.58
Pressmeddelande

108/2015, MSR

Registreringsskyldighet vid import av vissa kinesiska och ryska platta produkter av stål (Obs! retroaktiv verkan)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2325 har en registreringsskyldighet införts gällande vissa kinesiska och ryska platta produkter av stål. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7209 15 00 (Taric-nummer 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-nummer 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-nummer 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-nummer 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 och 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-nummer 7211 29 00 19 och 7211 29 00 99), 7225 50 80 och 7226 92 00. Registreringen gäller kallvalsade platta produkter av järn eller olegerat stål eller annat legerat stål, men inte av rostfritt stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag och inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, med undantag av:

  • valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, även i ringar eller rullar, av alla tjocklekar, elektriska;
  • valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, av alla bredder, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 0,35 mm, utglödgat (så kallade svarta tavlor);
  • valsade platta produkter av annat legerat stål, av alla bredder, av kisellegerat stål, och
  • valsade platta produkter av legerat stål, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, av snabbstål.

Importen ska registreras i nio månaders tid. Obs! Om en antidumpningstull införs på grund av resultaten av undersökningen, kan tullen enligt gällande bestämmelser tas ut retroaktivt när vissa nödvändiga villkor uppfylls. Den slutliga antidumpningstullen kan tas ut för produkter som övergått till fri omsättning högst 90 dagar före den dag då de provisoriska åtgärderna börjat tillämpas. Förordningen publicerades den 12 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 328 och trädde i kraft den 13 december 2015.

Registreringsskyldighet vid import av något modifierade gaffelvagnar med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/2346 har en undersökning beträffande eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder inletts. Undersökningen gäller gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa, dvs. chassin och hydraulik, med ett så kallat viktangivelsesystem bestående av en vägningsmekanism som inte är inbyggd i chassit med en felmarginal på minst 1 % av lasten. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer 8427 90 00 och ex 8431 20 00 (Taric-nummer 8427 90 00 30 och 8431 20 00 50).

Ovannämnda import ska registreras i nio månaders tid. Obs! Om undersökningen ger vid handen att åtgärderna kringgåtts kan en tillbörlig antidumpningstull tas ut retroaktivt för importen i fråga fr.o.m. dagen då registreringen påbörjades. Kommissionens förordning (EG) nr 2015/2346 publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr L 330 och trädde i kraft den 17 december 2015.

Nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder

- Vid import av grafitelektrodsystem med ursprung i Indien har översyner av eventuellt fortsatta antidumpnings- och utjämningsåtgärder inletts. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545 11 00 10) och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 90 90 10). Produkterna är grafitelektroder av ett slag som används för elektrougnar, med en skenbar täthet av minst 1,65 g/cm3 och en elektrisk resistans på högst 6,0 μ.Ω.m, och nipplar som används för sådana elektroder, oavsett om de importeras tillsammans eller separat. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 15 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 415.

- Vid import av vissa manganoxider ((kemisk formel MnO) med ursprung i Brasilien, Georgien, Indien och Mexiko har ett antidumpningsförfarande inletts. Undersökningen gäller manganoxider med en renhetsgrad i nettovikt på 50 % eller mer, men mindre än 77 % mangan. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2820 90 90 och ex 2602 00 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 17 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 421.

Namnbyte

Företaget Era Solar Co., Ltd som exporterar solcellsmoduler har bytt sitt namn till Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd. Företagets Taric-tilläggsnummer B818 förblir oförändrat. Kommissionens tillkännagivanden publicerades den 12 december 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 413.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419TMD