Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 17.12.2015 13.02
Tiedote

108/2015, MSR

Kiinalaisten ja venäläisten teräslevytuotteiden tuonnissa kirjaamisvelvoite (huom! taannehtivuus)

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2325 on otettu käyttöön kiinalaisten ja venäläisten teräslevytuotteiden kirjaamisvelvoite. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7209 15 00 (Taric-koodi 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-koodi 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-koodi 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-koodit 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 ja 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-koodit 7211 29 00 19 ja 7211 29 00 99), 7225 50 80 ja 7226 92 00. Tuote, jota kirjaamisvelvoite koskee, ovat raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä, ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä, valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, ja pois lukien seuraavat:

— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, myös kelatut, kaikenpaksuiset, sähkötekniset;
— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, kelatut, alle 0,35 mm:n paksuiset, hehkutetut (pinnoitukseen soveltuva ohutlevyteräs);
— muusta seosteräksestä valmistetut kaikenlevyiset levyvalmisteet piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä; ja
— seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pikateräksestä.

Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Huom! Polkumyyntitullit voidaan tarvittavien edellytysten täyttyessä periä takautuvasti kirjatun tuonnin osalta, jos tutkimusten perusteella otetaan käyttöön polkumyyntitulli. Lopullinen polkumyyntitulli voidaan kantaa tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen väliaikaisten toimenpiteiden soveltamispäivää. Asetus julkaistiin 12.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 328. Asetus tuli voimaan 13.12.2015.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hiukan muunneltujen käsikäyttöisten haarukkatrukkien tuonti kirjaamisvelvoitteiden alaiseksi

Komission asetuksella (EU) nro 2015/2346 on käynnistetty polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee käsikäyttöisiä haarukkatrukkeja sekä niiden keskeisiä osia eli alustoja ja hydrauliikkoja, joissa on ns. ”painon näyttävä järjestelmä”, joka muodostuu punnitusmekanismista, jota ei ole kiinnitetty alustaan ja jonka virhemarginaali on vähintään 1 prosentti lastista. Tuotteet luokitellaan CN-koodeihin 8427 90 00 ja ex 8431 20 00 (Taric-koodit 8427 90 00 30 ja 8431 20 00 50).

Edellä oleva tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Huom! Jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn, tuonnista voidaan takautuvasti kantaa asianmukainen polkumyyntitulli kirjaamisen aloittamispäivästä lukien. Komission asetus (EU) nro 2015/2346 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 330. Asetus tuli voimaan 17.12.2015.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Intiasta peräisin olevien grafiittielektrodijärjestelmien tuonnissa on aloitettu polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskevat tarkastelut. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8545 11 00 (Taric-koodi 8545 11 00 10) ja ex 8545 90 90 (Taric-koodi 8545 90 90 10). Tuotteet ovat sähköuuneissa käytettäviä grafiittielektrodeja, joiden irtotiheys on vähintään 1,65 g/cm3 ja vastus enintään 6,0 μΩ.m, ja tällaisten elektrodien jatkoskappaleet, riippumatta siitä, tuodaanko ne yhdessä vai erikseen. Komission ilmoitukset julkaistiin 15.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 415.

Brasiliasta, Georgiasta, Intiasta ja Meksikosta peräisin olevien mangaanioksidien (kemiallinen kaava MnO) tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely. Tutkimuksen kohteena ovat mangaanioksidit, joiden puhtausaste kuiva-aineen painosta on vähintään 50 prosenttia mutta alle 77 prosenttia mangaania. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2820 90 90 ja ex 2602 00 00. Komission ilmoitus julkaistiin 17.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 421.

Nimenmuutos

Kiinalainen aurinkosähkömoduulien viejäyritys Era Solar Co., Ltd on muuttanut nimensä muotoon Zhejiang Era Solar Technology Co., Ltd. Yrityksen Taric-lisäkoodi B818 säilyy ennallaan. Komission ilmoitukset julkaistiin 12.12.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 413.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT