Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

16.10.2015 10.00
Tiedote

84/2015, MSR

Muutos Intiasta peräisin olevan teräslangan tuonnissa sovellettaviin polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1821 on muutettu asetuksia 1106/2013 ja 861/2013. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7223 00 19 ja 7223 00 99. Asetus julkaistiin 10.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 265. Asetus tuli voimaan 11.10.2015.

Yrityksen nimeltä Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd polkumyyntitulli on nyt 5 prosenttia. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, tuontiin sovelletaan 12,5 prosentin polkumyyntitullia. Yrityksen Taric-lisäkoodi on nyt B121. Lisäkoodi on sama myös tasoitustullia sovellettaessa.

Kiinalaisen valssilangan tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1846 on jatkettu kiinalaisten kuumavalssattujen tankojen tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa.Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ja 7227 90 95. Asetus julkaistiin 15.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 268. Asetus tuli voimaan 16.10.2015.

Yrityksen Valin Group polkumyyntitulli on 7,9 prosenttia (Taric-lisäkoodi A930). Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää liitteen mukaisen kauppalaskun esittämistä. Muiden yritysten polkumyyntitulli on 24 prosenttia (Taric-lisäkoodi A999).

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

Liite

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn valssilangan, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”.

3) Päiväys ja allekirjoitus.

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

THT