Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

2.10.2015 9.50
Tiedote

79/2015, MSR

Muutos Kiinasta peräisin olevien seulakankaiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen)

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1507 on muutettu asetusta 1371/2013, jolla kiinalaisia seulakankaita koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjä seulakankaita.

Nyt myös yritys nimeltä Pyrotek India Pvt. Ltd on vapautettu laajennetuista tulleista. Yrityksen Taric-lisäkoodi on C051. Vapautuksen soveltaminen edellyttää, että liitteen I mukainen kauppalasku esitetään tulliviranomaisille. Asetus julkaistiin 10.9.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 236. Asetus tuli voimaan 11.9.2015.

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa sovellettavat polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet jatkuvat

Komission täytäntöönpanoasetuksilla nro 2015/1518 ja 2015/1519 on jatkettu biodieselin tuonnissa sovellettavien polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan seuraaviin Taric-koodeihin:

1516 20 98 21

1516  20 98 29

1516  20 98 30

1518  00 91 21

1518  00 91 29

1518  00 91 30

1518  00 99 21

1518  00 99 29

1518  00 99 30

2710  19 43 21

2710  19 43 29

2710  19 43 30

2710  19 46 21

2710 19 46 29

2710 19 46 30

2710 19 47 21

2710 19 47 29

2710 19 47 30

2710 20 11 21

2710 20 11 29

2710 20 11 30

2710 20 15 21

2710 20 15 29

2710 20 15 30

 2710 20 17 21

2710 20 17 29

2710 20 17 30

3824 90 92 10

3824 90 92 12

3824 90 92 20

3826 00 10 20

3826 00 10 29

3826 00 10 30

3826 00 10 39

3826 00 10 40

3826 00 10 49

3826 00 10 89

3826 00 10 99

3826 00 90 11

3826 00 90 19

3826 00 90 30

Yksilöllisten tullien (ks. THT nro 77/010/11) soveltaminen edellyttää liitteiden II ja III mukaisten kauppalaskujen esittämistä. Asetukset julkaistiin 15.9.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 239. Asetukset tulivat voimaan 16.9.2015.

Väliaikainen polkumyyntitulli Intiasta peräisin olevien pallografiittiraudasta valmistettujen putkien tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1559 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli intialaisten putkien tuonnissa. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7303 00 10 10 ja 7303 00 90 10.

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Väliaikainen polkumyyntitulli %

Taric-
lisäkoodi

Jindal Saw Ltd

31,2

C054

Electrosteel Casting Ltd

15,3

C055

Kaikki muut yritykset

31,2

C999

Yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen IV mukaisen kauppalaskun esittämistä. Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 19.9.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 244. Asetus tuli voimaan 20.9.2015 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Päättynyt tasoitustoimenpide

Iranista, Pakistanista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin olevan tietyn polyeteenitereftalaatin tuontia koskevat tukien vastaiset toimenpiteet (tasoitustulli) ovat päättyneet 30.9.2015. Tuote luokitellaan CN-koodiin 3907 60 20. Komission ilmoitus julkaistiin 26.9.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 319.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE I

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1. Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike

2. Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja allekirjoitus

LIITE II

Tämän asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa ja 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus jäljempänä esitettävässä muodossa.

Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut Euroopan unioniin vietäväksi myydyt rasvahappomonoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ’biodieselinä\’), joko puhtaassa muodossa tai sekoituksena, joka sisältää enemmän kuin 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää [volume], valmisti [company name and address] [TARIC additional code] [countr[y]ies concerned]. Tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

LIITE III

Tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

Kauppalaskun laatineen tahon asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.

Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa tarkoitetut Euroopan unioniin vietäväksi myydyt rasvahappomonoalkyyliesterit ja/tai parafiiniset kaasuöljyt, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää (tunnetaan yleisesti ’biodieselinä’), joko puhtaassa muodossa tai sekoituksena, joka sisältää enintään 20 painoprosenttia rasvahappomonoalkyyliestereitä ja/tai parafiinisia kaasuöljyjä, jotka on valmistettu synteesillä ja/tai vetykäsittelyllä ja jotka ovat muuta kuin fossiilista alkuperää [volume], valmisti [company name and address] [TARIC additional code] Yhdysvalloissa. Tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

LIITE IV

Tälle yritykselle vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Pätevään kauppalaskuun on liitettävä yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1) Kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike.
2) Seuraava vakuutus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt pallografiittiraudasta (tunnetaan myös nimellä pallografiittivalurauta) valmistetut putket, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Intiassa.

 Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”.

3) Päiväys ja allekirjoitus.

THT