Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 25.8.2015 8.52 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.47
Pressmeddelande

69/2015, MSR

Ändring i antidumpnings- och utjämningstullar vid import av kinesiska solcellsmoduler och väsentliga komponenter

Kommissionen hat återtagit sitt godkännande av åtagandet som gjorts av företaget ZNSHINE PV-TECH CO. LTD och dess närstående företag i Europeiska unionen. Företagen omfattas gemensamt av Taric-tilläggsnummer B923. Solcellsmodulerna och de väsentliga komponenterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90 (Taric-nummer 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 och 8541 40 90 39).

Godkännandet av åtagandet har återtagits på grund av överträdelser av åtagandet. Närstående företag till ZNSHINE har varit inblandade i en verksamhet där moduler som tillverkats av ZNSHINE avsänts till unionen via ett tredjeland. Modulerna deklarerades ha ursprung någon annanstans än i Kina och därför inte vara föremål för åtgärderna. Därtill upptäckte kommissionen att ZNSHINE i sina kvartalsrapporter hade lämnat missvisande information om datum för flera fakturor under en längre tidsperiod.

Den slutgiltiga antidumpningstullen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1238/2013 och den slutgiltiga utjämningstullen enligt genomförandeförordning (EU) nr 1239/2013 tillämpas automatiskt fr.o.m. den 20 augusti 2015 vid import av produkter som tillverkats av ZNSHINE. Förordningen publicerades den 19 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 218.

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder som kommer att avslutas

- Om ingen översyn inleds kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtaganden) vid import av zeolit A i pulverform med ursprung i Bosnien och Hercegovina att upphöra den 15 maj 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2842 10 00 30. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 280.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 14 maj 2016. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 2933 61 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 280.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpnings- och utjämningsåtgärderna (antidumpningstull och utjämningstull) vid import av bestruket finpapper med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 15 maj 2016. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 och 4810 99 80 20. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 25 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 280.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419TMD