Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 25.8.2015 8.52
Tiedote

69/2015, MSR

Muutos kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien tuonnissa sovellettaviin polkumyynti- ja tasoitustulleihin (yrityskohtainen)

Komissio on peruuttanut sitoumuksen hyväksynnän yrityksen ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ja siihen Euroopan unionissa etuyhteydessä olevan yrityksen osalta. Yritykset kuuluvat yhdessä Taric-lisäkoodin B923 piiriin. Aurinkosähkömoduulit ja niiden osat luokitellaan CN-koodiin ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39).

Sitoumuksen hyväksynnän peruutus johtuu sitoumuksen rikkomisista. ZNSHINEen etuyhteydessä olevat yritykset olivat osallistuneet toimintaan, jossa ZNSHINEn valmistamia moduuleja oli lähetetty unioniin kolmannen maan kautta. Moduulit ilmoitettiin muualta kuin Kiinasta peräisin oleviksi ja siten toimenpiteiden soveltamisalaan kuulumattomiksi. Lisäksi komissio havaitsi, että ZNSHINE oli pitkään antanut neljännesvuosiraporteissaan harhaanjohtavia tietoja useiden kauppalaskujen päivämääristä.

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 1238/2013 käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 1239/2013 käyttöön otettua lopullista tasoitustullia sovelletaan automaattisesti ZNSHINEn tuottaman tuotteen tuontiin 20.8.2015 alkaen. Asetus julkaistiin 19.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 218.

Päättymässä olevia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A –jauheen tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumukset) päättyvät 15.5.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2842 10 00 30. Komission ilmoitus julkaistiin 25.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 280.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan melamiinin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 14.5.2016. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2933 61 00. Komission ilmoitus julkaistiin 25.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 280.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuontia koskevat polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet (polkumyyntitulli ja tasoitustulli) päättyvät 15.5.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 4810 13 00 20, 4810 14 00 20, 4810 19 00 20, 4810 22 00 20, 4810 29 30 20, 4810 29 80 20, 4810 99 10 20 ja 4810 99 80 20. Komission ilmoitus julkaistiin 25.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 280.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT