Hyppää sisältöön

Antidumpnings- och utjämningsåtgärder

Utgivningsdatum 18.8.2015 8.48 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.46
Pressmeddelande

68/2015, MSR

Antidumpningsåtgärd som upphört att gälla

Antidumpningsförfarandet vid import av vissa stearin-, paraffin- och vaxljus samt liknande produkter med ursprung i Folkrepubliken Kina har upphört att gälla. De slutgiltiga antidumpningstullarna har upphävts. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 3406 00 00 90. Kommissionens förordning publicerades den 7 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 210. Förordningen trädde i kraft den 8 augusti 2015.

Ändring i antidumpningsåtgärderna vid import av solfångarglas med ursprung i Kina

Genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/1394 har åtgärderna enligt förordning 470/2014 (TMD 44/2014 och TMD 32/2015) ändrats. Produkten består av härdat kalk-sodaplanglas, med en järnhalt på mindre än 300 ppm, en soltransmittans på mer än 88 % (uppmätt med AM1,5-spektrum 300–2 500 nm), en värmebeständighet på upp till 250 C (uppmätt enligt EN 12150), en termochockresistens på Δ 150 K (uppmätt enligt EN 12150) och med en mekanisk hållfasthet på minst 90 N/mm2 (uppmätt enligt EN 1288-3). Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7007 19 80. Belagt solfångarglas (med enkelsidig eller dubbelsidig beläggning) klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 19 och obelagt solfångarglas klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 11.
Kommissionen ändrade individuella tullar och tullen som gäller ”alla övriga företag”. Förordningen publicerades den 14 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 215 och trädde i kraft den 15 augusti 2015.

De tillämpliga antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tull
%

Taric-
tilläggsnr

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6

B954

Alla övriga företag

67,1

B999

Tillämpningen av de individuella tullar som fastställts för ovannämnda företag förutsätter att en faktura enligt bilagan nedan visas upp.

Nya antidumpningsåtgärder

- Vid import av natriumcyklamat med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Förfarandet gäller bara två exporterande tillverkare: Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited och Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited samt närstående företag till dem. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 2929 90 00 10. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 12 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 264.  

- Vid import av keramiska skumfilter med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkterna är keramiska skumfilter som har en genomsnittlig porositet på upp till 60 ppi (porer per tum) och klarar den förändring i temperaturen som uppstår när smält metall går från omgivningstemperatur till ett minimum av 1 300 °C, och

  • som är gjorda av andra keramiska material än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eller
  • som innehåller zirkonium (zirkoniumdioxid ZrO2) i större mängder än 50 viktprocent.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 och ex 6909 19 00. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 266. 

Ny utjämningsåtgärd

Vid import av europeisk havsabborre och guldsparid med ursprung i Turkiet har ett antisubventionsförfarande (undersökning) inletts. Produkten är europeisk havsabborre (Dicentrarchus labrax) och guldsparid (Sparus aurata), färsk, kyld eller fryst:

  • i form av hel fisk (med huvud), med eller utan gälar, rensad eller orensad, fjällad eller ofjällad (*) eller
  • utan huvud, med eller utan gälar, rensad eller orensad, fjällad eller ofjällad (*), eller
  • i form av filéer.

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 (Taric-nummer 0304 49 90 50 och 0304 49 90 70) och ex 0304 89 90 (Taric-nummer 0304 89 90 40 och 0304 89 90 60). Kommissionens tillkännagivande publicerades den 14 augusti 2015 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 266. (*) Tillkännagivandet på svenska innehåller ett fel: istället för fjällad eller ofjällad står det vägd eller ovägd.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419


Bilaga

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska innehålla följande uppgifter:

1. Namn och befattning för tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att de (area i m2) solfångarglas som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och underskrift av tjänstemannen vid den enhet som har utfärdat fakturan.

                           

TMD