Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 18.8.2015 8.48
Tiedote

68/2015, MSR

Päättynyt polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien steariini-, parafiini- ja vahakynttilöiden sekä niiden kaltaisten tavaroiden tuontia koskeva polkumyynnin vastainen menettely on päättynyt. Lopulliset polkumyyntitullit on kumottu. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 3406 00 00 90. Komission asetus julkaistiin 7.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 210. Asetus tuli voimaan 8.8.2015.

Muutos kiinalaisen aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1394 on muutettu asetuksen 470/2014 (THT 44/2014 ja THT 32/2015) mukaisia toimenpiteitä. Tuote on karkaistua tasomaista soodakalkkilasia, jonka rautapitoisuus on alle 300 ppm, aurinkoenergian läpäisyaste yli 88 % (mitattuna olosuhteissa AM1,5 300–2 500 nm), lämmönkestävyys 250 °C (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan), lämpöshokinkestävyys Δ 150 K (mitattuna EN 12150 -standardin mukaan) ja jonka mekaaninen lujuus on vähintään 90 N/mm2 (mitattuna EN 1288–3 -standardin mukaan). Lasi luokitellaan CN-koodiin ex 7007 19 80. Aurinkopaneeleissa käytettävä pinnoitettu (yksipuolisesti tai kaksipuolisesti pinnoitettu) lasi kuuluu Taric-koodiin 7007 19 80 19 ja aurinkopaneeleissa käytettävä pinnoittamaton lasi kuuluu Taric-koodiin 7007 19 80 11.

Komissio muutti yrityskohtaisia tulleja ja ”kaikkia muita yrityksiä” koskevaa tullia. Asetus julkaistiin 14.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 215. Asetus tuli voimaan 15.8.2015.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli
%

Taric-
lisäkoodi

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co. Ltd Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9

B948

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6

B954

Kaikki muut yritykset

67,1

B999

Edellä mainituille yrityksille vahvistettujen yksilöllisten tullien soveltaminen edellyttää liitteen mukaisen kauppalaskun esittämistä.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen toimenpide (tutkimus). Se on rajattu koskemaan vain kahta vientiä harjoittavaa tuottajaa, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited ja Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, ja niihin etuyhteydessä olevia yrityksiä. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2929 90 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 12.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 264.  

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten vaahtosuodattimien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen toimenpide (tutkimus). Tuotteet ovat vaahtosuodattimia, joille on tyypillistä enintään 60 ppi:n (pores per inch) huokoisuus ja jotka lämpösokinkestävyydeltään kestävät sulan metallin aiheuttaman lämpötilanmuutoksen huoneenlämmöstä vähintään 1 300 °C:een ja jotka on valmistettu

  • muusta keraamisesta materiaalista kuin piipitoisesta fossiilijauheesta tai vastaavasta piimaasta tai
  • jotka sisältävät zirkoniumoksidia (zirkoniumdioksidi ZrO2) enemmän kuin 50 painoprosenttia.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 ja ex 6909 19 00. Komission ilmoitus julkaistiin 14.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 266. 

Uusi tasoitustoimenpide

Turkista peräisin olevan meribassin ja kultaotsasargin tuonnissa on aloitettu tukien vastainen toimenpide (tutkimus). Tuote on meribassi (Dicentrarchus labrax) ja kultaotsasargi (Sparus aurata), tuoreena, jäähdytettynä tai jäädytettynä:

kokonaisina kaloina (päineen), kiduksineen tai ilman kiduksia, perattuna tai perkaamattomana, suomustettuna tai suomustamattomana, tai
päättömänä, kiduksineen tai ilman kiduksia, perattuna tai perkaamattomana, suomustettuna tai suomustamattomana, tai
fileinä.

Tuote luokitellaan CN-koodeihin 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 (Taric-koodit 0304 49 90 50 ja 0304 49 90 70) ja ex 0304 89 90 (Taric-koodit 0304 89 90 40 ja 0304 89 90 60). Komission ilmoitus julkaistiin 14.8.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 266. 

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

LIITE

1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on sisällyttävä seuraavat:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike

2. Seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn aurinkopaneeleissa käytettävän lasin, [pinta-ala m2:inä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite], [Taric-lisäkoodi], Kiinan kansantasavallassa. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

3. Päiväys ja kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoitus

THT