Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 11.6.2015 14.47
Tiedote

50/2015, MSR

Tasoitustoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuonnissa annetun asetuksen (1239/2013) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 2015/832 on aloitettu tasoitustullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjä aurinkosähkömoduuleja ja niiden keskeisiä osia riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta tai Taiwanista. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaan ilmoitukseen merkitään kilogrammoina tai tonneina ilmoitetun painon lisäksi wattimäärä. Wattimäärä on ilmoitettava Taric-koodeista 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 ja 8541 40 90 33.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa tasoitustulli taannehtivasti, jos tasoitustullia ryhdytään kantamaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetetyistä aurinkosähkömoduuleista ja niiden osista. Asetus julkaistiin 29.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 132. Asetus tuli voimaan 30.5.2015.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuonnissa annetun asetuksen (1238/2013) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 2015/833 on aloitettu myös polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus, joka vastaa edellä kerrottua tasoitustullin kiertämistä koskevaa tutkimusta. Asetus julkaistiin 29.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 132. Asetus tuli voimaan 30.5.2015.

Muutos kiinalaisten aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten osien tuonnissa sovellettaviin tulleihin

Komissio on peruuttanut sitoumuksen hyväksynnän seuraavien osalta: i) CSI Solar Power (China) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. ja CSI Cells Co. Ltd, jotka yhdessä kuuluvat Taric-lisäkoodin B805 piiriin, ii) ET Solar Industry Limited ja ET Energy Co. Ltd, jotka yhdessä kuuluvat Taric-lisäkoodin B819 piiriin, ja iii) Renesola Zhejiang Ltd ja Renesola Jiangsu Ltd, jotka yhdessä kuuluvat Taric-lisäkoodin B921 piiriin. Täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 1238/2013 käyttöön otettua lopullista polkumyyntitullia ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 1239/2013 käyttöön otettua lopullista tasoitustullia sovelletaan automaattisesti näiden yritysten tuottamien tuotteiden tuontiin 6.6.2015 alkaen. Asetus julkaistiin 5.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 139.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräslankojen tuonnissa polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 2015/865 on jatkettu kiinalaisten teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 (Taric-koodit 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 ja 7312 10 69 91). Asetus julkaistiin 5.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 139. Asetus tuli voimaan 6.6.2015.

Polkumyyntitoimenpiteitä EUVL:n C-sarjassa

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2804 69 00. Komission ilmoitus julkaistiin 28.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 174.

- Kiinan kansantasavallasta ja Indonesiasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2929 90 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 6.6.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 189.

- Kiinalaisen aspartaamin sekä tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämän kiinalaisen aspartaamin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 ja ex 3824 90 93. Komission ilmoitus julkaistiin 30.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 177.

THT