Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

20.5.2015 14.09
Tiedote

45/2015, MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia polkupyöriä koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjä polkupyöriä

Komission asetuksella (EU) nro 2015/776 on 48,5 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjä polkupyöriä, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Kambodžasta, Pakistanista tai Filippiineiltä. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 20 ja 8712 00 70 92).

Seuraavien yritysten tuotteista ei kanneta polkumyyntitullia:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Kambodža

A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodža

C035

Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodža

C036

Speedtech Industrial Co. Ltd and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodža

C037

Filippiinit

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippiinit

C038

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää liitteen I mukaisen kauppalaskun esittämistä. Laajennettu tulli kannetaan kirjatusta tuonnista lukuun ottamatta em. yritysten tuotteiden tuontia. Tuonnin kirjaaminen on päättynyt. Asetus julkaistiin 19.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 122. Asetus tuli voimaan 20.5.2015.

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten laattojen tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Komission asetuksella (EU) nro 2015/782 on muutettu neuvoston asetusta nro 917/2011. Yritykseen nimeltä Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd sovelletaan nyt 30,6 prosentin suuruista tullia. Yrityksen Taric-lisäkoodi on B 998. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää liitteen II mukaisen kauppalaskun esittämistä tulliviranomaisille.

Laatat ovat lasitettuja ja lasittamattomia keraamisia katulaattoja, lattialaattoja ja seinälaattoja, lasitettuja ja lasittamattomia keraamisia mosaiikkikuutioita ja niiden kaltaisia tavaroita, alustalla tai ilman alustaa. Ne luokitellaan CN-koodeihin 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 ja 6908 90 99. Asetus julkaistiin 20.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 124. Asetus tulee voimaan 21.5.2015.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan okoumé-ristivanerin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 3.2.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 4412 31 10 10. Komission ilmoitus julkaistiin 14.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 161.

Uusia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

- Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu sekä polkumyyntitoimenpiteiden että tasoitustoimenpiteiden osalta. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93, 3826 00 10 ja ex 3826 00 90. Komission ilmoitukset julkaistiin 19.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 162.

- Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ja 7226 92 00. Komission ilmoitus julkaistiin 14.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 161.

LIITE I

Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon toimihenkilön allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;

2) seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana olevan tuotteen) (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”;

3) päiväys ja allekirjoitus.

LIITE II

Edellä olevan 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava ilmoitus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt keraamiset laatat, [määrä], on valmistanut [yrityksen nimi ja osoite] [Taric-lisäkoodi] [maan nimi], ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät

Päiväys ja allekirjoitus”

THT