Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 13.5.2015 14.03
Tiedote

43/2015, MSR

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevan sitruunahapon tuonnissa annetun asetuksen (2015/82) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 2015/706 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta lähetettyä sitruunahappoa riippumatta siitä, onko tuotteen ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 2918 14 00 10 ja 2918 15 00 11.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Malesiasta lähetetystä sitruunahaposta. Asetus julkaistiin 1.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 113. Asetus tuli voimaan 2.5.2015.

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinasta, Japanista, Koreasta, Venäjältä ja USA:sta peräisin olevien levyvalmisteiden tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2015/763 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä valmistettujen raesuunnattujen levyvalmisteiden tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7225 11 00 ja ex 7226 11 00 (Taric-koodit 7225 11 00 10, 7226 11 00 11 ja 7226 11 00 91).

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Väliaikainen polkumyyntitulli
%

Taric-
lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai; Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

28,7 %

C039

Kaikki muut yritykset

28,7 %

C999

Japani

JFE Steel Corporation, Tokio

34,2 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokio

35,9 %

C041

Kaikki muut yritykset

35,9 %

C999

Korean tasavalta

POSCO, Seoul

22,8 %

C042

Kaikki muut yritykset

22,8 %

C999

Venäjän federaatio

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Jekaterinburg

21,6 %

C043

Kaikki muut yritykset

21,6 %

C999

Yhdysvallat

AK Steel Corporation, Ohio

22,0 %

C044

Kaikki muut yritykset

22,0 %

C999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 13.5.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 120. Asetus tulee voimaan 14.5.2015 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien aurinkosähkömoduulien ja niiden osien tuontia koskevat polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteet (polkumyyntitulli, tasoitustulli ja sitoumukset) päättyvät 7.12.2015. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 ja 8541 40 90 39. Komission ilmoitukset julkaistiin 25.4.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 137. Samalle tavaralle on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu 5.5.2015 (komission ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 147).

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7214 20 00, ex 7228 30 20, ex 7228 30 41, ex 7228 30 49, ex 7228 30 61, ex 7228 30 69, ex 7228 30 70 ja ex 7228 30 89. Komission ilmoitus julkaistiin 30.4.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 143.

THT