Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

18.3.2015 10.19
Tiedote

23/2015, MSR

Muutoksia polkumyyntiasetuksiin

- Kiinalaisen trikloori-isosyanuurihapon tuonnissa on päättynyt uutta viejää koskeva tarkastelu. Kirjaaminen lopetetaan ja kaikkiin muihin yrityksiin sovellettava koko maata koskeva tulli (42,6 prosenttia) on kannettava taannehtivasti tuonnista tarkastelun käynnistämispäivästä lähtien. Tavara luokitellaan Taric-nimikkeisiin 2933 69 80 70 ja 3808 94 20 20. Komission asetus (EU) nro 2015/392 julkaistiin 10.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 65. Asetus tuli voimaan 11.3.2015.

- Komissio on aloittanut tutkimuksen sen selvittämiseksi, kierretäänkö täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä tuomalla unioniin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa, CN-koodiin ex 8102 96 00 (Taric-koodi 8102 96 00 20) kuuluvaa molybdeenilankaa, jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia molybdeeniä ja jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 4,0 millimetriä mutta enintään 11,0 millimetriä, ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa, CN-koodiin ex 8102 96 00 (Taric-koodi 8102 96 00 40) kuuluvaa molybdeenilankaa, jossa on vähintään 97 mutta enintään 99,95 painoprosenttia molybdeeniä ja jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 4,0 millimetriä mutta enintään 11,0 millimetriä.

Tuonti kirjataan yhdeksän kuukauden ajan. Komission asetus (EU) nro 2015/395 julkaistiin 11.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 66. Asetus tuli voimaan 12.3.2015.

- Komissio on muuttanut kiinalaisia keraamisia laattoja koskevaa täytäntöönpanoasetusta (EU) nro 917/2011 siten, että yritysten Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd ja Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd tulli on nyt 32,0 prosenttia ja Taric-lisäkoodi B938. Yritysten Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd ja Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. tulli on nyt 13,9 prosenttia ja Taric-lisäkoodi B939. Huom! Yrityksen Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. nimi puuttuu suomenkielisestä asetuksesta.

Tavara luokitellaan CN-koodeihin 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 ja 6908 90 99. Komission asetus (EU) nro 2015/409 julkaistiin 12.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 67. Asetus tuli voimaan 13.3.2015.

Ilmoituksia polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteiden lähestyvästä päättymisestä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta:

- kiinalaisen polyeteenitereftalaatin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 18.11.2015. Komission ilmoitus julkaistiin 5.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 77.

- kiinalaisen erikoislujan polyesterilangan tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 2.12.2015. Komission ilmoitus julkaistiin 5.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 77.

- intialaisten grafiittielektrodijärjestelmien tuontia koskevat tasoitustoimenpiteet (tasoitustulli) päättyvät 17.12.2015. Komission ilmoitus julkaistiin 10.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 82.

- intialaisten grafiittielektrodijärjestelmien tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 17.12.2015. Komission ilmoitus julkaistiin 10.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 82.

Uusi tasoitustoimenpide

Komissio on aloittanut intialaisten pallografiittiraudasta valmistettujen putkien tuonnissa tukien vastaisen menettelyn (tutkimus). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90. Komission ilmoitus julkaistiin 11.3.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 83.

THT