Hyppää sisältöön

Polkumyynti- ja tasoitustoimenpiteitä

26.2.2016 13.19
Tiedote

14/2016, MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/181 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten ja venäläisten teräslevytuotteiden tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7209 15 00 (Taric-koodi 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (Taric-koodi 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (Taric-koodi 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (Taric-koodit 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 ja 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (Taric-koodit 7211 29 00 19 ja 7211 29 00 99), 7225 50 80 ja 7226 92 00.

Seuraavat tuotelajit eivät kuulu tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään:

— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, myös kelatut, kaikenpaksuiset, sähkötekniset;

— raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut kaikenlevyiset kylmävalssatut pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat levyvalmisteet, kelatut, alle 0,35 mm:n paksuiset, hehkutetut (pinnoitukseen soveltuva ohutlevyteräs);

— muusta seosteräksestä valmistetut kaikenlevyiset levyvalmisteet piiseosteisesta sähköteknisestä teräksestä; ja

— seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyvalmisteet, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, pikateräksestä.

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Väliaikainen
tulli %

Taric-lisäkoodi

Kiina

Angang Steel Company Limited, Anshan

13,8

C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

13,8

C098

Muut liitteessä luetellut yhteistyössä toimineet yritykset

14,5

 

Kaikki muut yritykset

16,0

C999

Venäjä

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

19,8

C099

PAO Severstal, Cherepovets

25,4

C100

Kaikki muut yritykset

26,2

C999

Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana oleva tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Komission asetuksen nro 2015/2325 mukainen 13.12.2015 alkanut tuonnin kirjaaminen päättyy. Kerätyt tiedot tuotteista, jotka on luovutettu kulutukseen enintään 90 päivää ennen tämän asetuksen (2016/181) voimaantuloa, on säilytettävä lopullisten toimenpiteiden voimaantuloon asti tai tämän menettelyn päättämiseen asti. Menettelyn tässä vaiheessa ei voida tehdä päätöstä mahdollisesta polkumyyntitoimenpiteiden takautuvasta soveltamisesta. Asetus julkaistiin 12.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 37. Asetus tuli voimaan 13.2.2016 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan aspartaamin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/262 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen aspartaamin (N-L-α-aspartyyli-L-fenyylilalaniini-1-metyyliesteri, 3-amino-N-(α-karbometoksi-fenetyyli)-sukkinamiinihappo-N-metyyli- esteri), jonka CAS-numero on 22839-47-0, tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2924 29 98 (Taric-koodi 2924 29 98 05).

Sovellettavat tullit ovat seuraavat:

Yritys

Väliaikainen polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C067

Sinosweet-ryhmä:

Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kiina, ja

Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, Kiina

59,4 %

C068

Niutang-ryhmä:

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, Kiina, ja

Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kiina

59,1 %

C069

Otoksen ulkopuoliset yhteistyössä toimineet yritykset:

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, Kiina

58,8 %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, Kiina

58,8 %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, Kiina

58,8 %

C072

Kaikki muut yritykset

59,4 %

C999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 26.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 50. Asetus tulee voimaan 27.2.2016 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja –kennoja koskeva tasoitustulli on laajennettu koskemaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja -kennoja

Komission asetuksella (EU) nro 2016/184 on 11,5 prosentin tasoitustulli laajennettu koskemaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja –kennoja, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta ja Taiwanista. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Tasoitustulli ei koske seuraavien yritysten tuottamia tuotteita:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Malesia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.
Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.
Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.
Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.
TS Solartech Sdn. Bhd.

C073

C074

C075

C076

C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.
AU Optronics Corporation
Big Sun Energy Technology Inc.
EEPV Corp.
E-TON Solar Tech. Co., Ltd.
Gintech Energy Corporation
Gintung Energy Corporation
Inventec Energy Corporation
Inventec Solar Energy Corporation
LOF Solar Corp.
Ming Hwei Energy Co., Ltd.
Motech Industries, Inc.
Neo Solar Power Corporation
Perfect Source Technology Corp.
Ritek Corporation
Sino-American Silicon Products Inc.
Solartech Energy Corp.
Sunengine Corporation Ltd.
Topcell Solar International Co., Ltd.
TSEC Corporation
Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058
C059

C078

C079
C080
C081
C082
C083

C084
C085
C086
C087
C088

C089
C090

C091
C092
C093
C094
C095

C096

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jonka on laatinut tuottaja tai lähettäjä ja jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus.  

Kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen osalta ilmoituksen on oltava seuraavassa muodossa:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien osalta ilmoituksen on oltava seuraavassa muodossa:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien (määrän) on valmistanut

i) (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi), (maan nimi); TAI

ii) alihankkijana toiminut kolmas osapuoli seuraavan yrityksen lukuun: (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi), (maan nimi)

(poistetaan toinen vaihtoehdoista tapauksen mukaan)

kiteisestä piistä valmistetuista aurinkosähkökennoista, jotka on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi) [lisätään, jos asianomaiseen maahan sovelletaan voimassa olevia alkuperäisiä toimenpiteitä tai kiertämiskäytäntöjen vastaisia toimenpiteitä]), (maan nimi).

Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Tasoitustulli kannetaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetetystä tuonnista, joka on 30.5.2015 voimaan tulleen komission asetuksen (2015/832 ks. THT 50/2015) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista lukuun ottamatta edellä lueteltujen yritysten tuottamia tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Asetus julkaistiin 12.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 37. Asetus tuli voimaan 13.2.2016.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja –kennoja koskeva polkumyyntitulli on laajennettu koskemaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja –kennoja

Komission asetuksella (EU) nro 2016/185 on 53,4 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjä aurinkosähkömoduuleita ja –kennoja, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta ja Taiwanista. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 (Taric-koodit 8501 31 00 82, 8501 31 00 83, 8501 32 00 42, 8501 32 00 43, 8501 33 00 62, 8501 33 00 63, 8501 34 00 42, 8501 34 00 43, 8501 61 20 42, 8501 61 20 43, 8501 61 80 42, 8501 61 80 43, 8501 62 00 62, 8501 62 00 63, 8501 63 00 42, 8501 63 00 43, 8501 64 00 42, 8501 64 00 43, 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32, 8541 40 90 33).

Polkumyyntitulli ei koske seuraavien yritysten tuottamia tuotteita:

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Malesia

AUO – SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

C073

C074

C075

C076

C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

Edellä mainituille yrityksille myönnettyjen vapautusten soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jonka on laatinut tuottaja tai lähettäjä ja jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus.  

Kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen osalta ilmoituksen on oltava seuraavassa muodossa:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkökennojen (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien osalta ilmoituksen on oltava seuraavassa muodossa:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien (määrän) on valmistanut

i) (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi), (maan nimi); TAI

ii) alihankkijana toiminut kolmas osapuoli seuraavan yrityksen lukuun: (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi), (maan nimi)

(poistetaan toinen vaihtoehdoista tapauksen mukaan)

kiteisestä piistä valmistetuista aurinkosähkökennoista, jotka on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi) [lisätään, jos asianomaiseen maahan sovelletaan voimassa olevia alkuperäisiä toimenpiteitä tai kiertämiskäytäntöjen vastaisia toimenpiteitä]), (maan nimi).

Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Polkumyyntitulli kannetaan myös Malesiasta ja Taiwanista lähetetystä tuonnista, joka on 30.5.2015 voimaan tulleen komission asetuksen (2015/833 ks. THT 50/2015) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista lukuun ottamatta edellä lueteltujen yritysten tuottamia tuotteita. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Asetus julkaistiin 12.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 37. Asetus tuli voimaan 13.2.2016.

Muutos Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen muutos)

Komission asetuksella (EU) nro 2016/226 on muutettu asetuksen 999/2014 mukaisia toimenpiteitä. Ammoniumnitraatti luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 20. Yrityksen KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk osalta polkumyyntitullia (47,07 euroa tonnilta) sovelletaan ainoastaan sellaisen ammoniumnitraatin tuontiin, joka kuuluu tällä hetkellä CN-koodeihin 3102 30 90 ja 3102 40 90.

Muutos koskee pätevän kauppalaskun esittämistä. Polkumyyntitullin soveltamatta jättäminen tiettyjen sellaisten tuotteiden osalta, jotka on tuottanut KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk, edellyttää nyt, että Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem esittää tulliviranomaisille pätevän kauppalaskun, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

’Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn ammoniumnitraatin (määrä) on valmistanut (KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk, osoite), (Taric-lisäkoodi A959), Venäjällä. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.’

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, kaikkiin ammoniumnitraatin tuotelajeihin, jotka on tuottanut KCKK Branch of Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk, sovelletaan ’kaikkiin muihin yrityksiin’ sovellettavaa tullia.” Asetus julkaistiin 18.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 41. Asetus tuli voimaan 19.2.2016.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

  • Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa yhtä kiinalaista viejää (Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd) koskenut tutkimus on päättynyt. Uusia toimenpiteitä ei otettu käyttöön. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2918 12 00 90. Komission täytäntöönpanopäätös julkaistiin 10.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 33.
  • Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 12.11.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 ja 3823 70 00 91. Komission ilmoitus julkaistiin 13.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

  • Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 ja 7226 91 99. Komission ilmoitus julkaistiin 13.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.
  • Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetun raskaslevyn tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ja ex 7225 99 00. Komission ilmoitus julkaistiin 13.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.
  • Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 ja 7304 59 99. Komission ilmoitus julkaistiin 13.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 58.
  • Etelä-Koreasta peräisin olevan tietyn kevyen lämpöpaperin tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 4811 90 00, ex 4809 90 00, ex 4816 90 00 ja ex 4823 90 85. Komission ilmoitus julkaistiin 18.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 62.
  • Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumglukonaatin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu yhden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan, Shandong Kaisonin, osalta. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2918 16 00 10. Komission ilmoitus julkaistiin 19.2.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 64.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

LIITE

Yhteistyössä toimineet mutta otokseen kuulumattomat kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Kiina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

Kiina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

Kiina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

Kiina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

Kiina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

Kiina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

Kiina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

Kiina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

Kiina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

Kiina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

Kiina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

THT