Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 16.9.2013 14.07 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.32
Pressmeddelande

122/2013, LL

Något ändrad molybdentråd med ursprung i Kina, uppbörd av antidumpningstull också för import som registrerats sedan 21.12.2012

Genom kommissionens förordning (EU) nr 1236/2012 (EUT L 350, 20.12.2012) inleddes den 21 december 2012 en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av antidumpningsåtgärder.   Undersökningen gällde viss, något ändrad molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina innehållande minst 97 viktprocent men högst 99,95 viktprocent molybden, med ett största tvärmått av mer än 1,35 mm men högst 4,0 mm. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 8102 96 00 (Taric-nummer 8102 96 00 30). Importen av dessa produkter har varit föremål för registrering sedan den 21 december 2012.

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 871/2013 (EUT L 243, 12.9.2013) har en slutgiltig antidumpningstull utvidgats till att också gälla denna något ändrade molybdentråd med retroaktiv verkan fr.o.m. dagen då importen började registreras, dvs. fr.o.m. den 21 december 2012. Den slutgiltiga antidumpningstullen ska alltså också tas ut för den import som registrerats sedan den 21 december 2012.

Registeringen enligt förordning 1236/2012 ska följaktligen avslutas. Förordning 871/2013 träder i kraft den 13 september 2013.

Fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull på viss sockermajs med ursprung i Thailand

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 875/2013 (EUT L 244, 13.9.2013, se bilagan nedan) har uppbörden av den slutgiltiga antidumpningstullen förlängts för följande produkter. Förordningen träder i kraft den14 september 2013.

Produkter med ursprung i Thailand:

  • sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra, inte fryst, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30 (Taric-nummer 2001 90 30 10), och
  • sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt nummer 2006, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2005 80 00 (Taric-nummer 2005 80 00 10).

För produkter som producerats av de i förordningen nämnda företagen tas ut en företagsspecifik slutgiltig antidumpningstull (artikel 1.2, företagsspecifika Taric-tilläggsnummer). Likaså uppbärs det för produkter som producerats av de samarbetsvilliga producenter som nämns bilagan till förordningen en företagsspecifik slutgiltig antidumpningstull (Taric-tilläggsnummer A 793). I fråga om alla andra företag uppbärs en slutgiltig antidumpningstull enligt Taric-tilläggsnummer A999.

Vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Kina; ändring av företagsnamn

Enligt kommissionens tillkännagivande (EUT C 264, 13.9.2013) inverkar ändringen av namnet på det företag som nämns i tillkännagivandet inte på något sätt på den slutgiltiga antidumpningstull som tas ut enligt förordning (EU) nr 158/2013 (EUT L 49, 22.2.2013). Därför ska hänvisningen i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 158/2013 till företaget Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang anses som hänvisning till företaget Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co.Ltd, Huangyan, Zhejiang. Den individuella specifika tullen på produkter som exporterats av företaget samt företagets Taric-tilläggsnummer A 887 förblir oförändrade.

Mera information ges av Leena Lehtinen (e-post: Leena.Lehtinen(at)tulli.fi)

TMD