Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

21.12.2011 9.09
Tiedote

219/2011, RAS/LL

Polkumyynnin vastaisen menettelyn päättyminen, ilmoitus

Käytössä on ollut lopullinen polkumyyntitulli Algeriasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan ja CN-koodiin 3102 80 00 luokiteltavan urean ja ammoniumnitraatin vesi- tai ammoniakkiliuoksena olevan seoksen tuonnissa. Tämän toimenpiteen voimassaolo päättyy 22.12.2011 (EUVL C 373, 21.12.2011).

Polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittaminen, ilmoitus

Kiinasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuontia koskeva polkumyynnin vastainen tutkimus on  aloitettu (EUVL C 373, 21.12.2011). Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ja ex 7226 99 70. Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on eräät orgaanisella aineella pinnoitetut terästuotteet eli seostamattomasta teräksestä ja seosteräksestä (ruostumatonta terästä lukuunottamatta) valmistetut kuumavalssatut levyvalmisteet, jotka on maalattu, lakattu tai muovipinnoitettu ainakin yhdeltä puolelta, lukuunottamatta niin kutsuttuja kerroslevyjä, joita käytetään rakentamisessa ja jotka koostuvat kahdesta ulkopintana toimivasta metallilevystä, joiden välissä oleva eristemateriaali toimii vakauttajana, sekä lukuunottamatta tuotteita, joissa on sinkkipölyä sisältävä loppupinnoitus (sinkkiä runsaasti sisältävä maali, jonka painosta vähintään 70 prosenttia on sinkkiä).

Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa  ilmoituksen  julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua  ilmoituksen  julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

THT