Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

20.12.2011 9.03
Tiedote

216/2011, RAS/LL

Kiinasta peräisin olevat saumattomat teräsputket, myös väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1331/2011 on otettu käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien, tällä hetkellä CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 (Taric-koodit 7304 41 00 90, 7304 49 93 90, 7304 49 95 90, 7304 49 99 90 ja 7304 90 00 91) luokiteltavien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa (muita kuin niitä, joissa on liitos- ja muita osia ja jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili- ilma-aluksissa). Asetus on julkaistu EUVL:ssä L 336, 20.12.2011 ja se tulee voimaan 21.12.2011. Yrityskohtaiset lopulliset polkumyyntitullit Taric-lisäkoodeineen on esitetty asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I.

Mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

Pätevä kauppalasku

Pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1) kauppalaskun laatineen yksikön asiasta vastaavan henkilön nimi ja tehtävänimike;
2) seuraava vakuutus:

”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan unioniin vietäviksi myydyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) Kiinan kansantasavallassa, ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.
Päiväys ja allekirjoitus”.

Kannetaan lopullisesti edellä mainittujen Kiinasta peräisin olevien saumattomien teräsputkien tuonnissa komission asetuksella (EU) N:o 627/2011 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät.

Polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittaminen, ilmoitukset

Kazakstanista peräisin olevan valkoisen fosforin, jota kutsutaan myös nimillä alkuaineen muodossa oleva fosfori tai keltainen fosfori, tuontia koskeva polkumyynnin vastainen  tutkimus on aloitettu (EUVL C 369, 17.12.2011). Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 2804 70 00. Tämä CN-koodi on ainoastaan ohjeellinen.

Kiinasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifoliorullien tuontia koskeva polkumyynnin vastainen tutkimus on  aloitettu (EUVL C 371, 20.12.2011). Tutkimuksen kohteena oleva tuote on ilman taustaa oleva alumiinifolio, jonka paksuus on vähintään 0,007 mm mutta vähemmän kuin 0,021 mm ja jota ei ole työstetty rullalle käärimistä lukuunottamatta, ja joka on kohokuvioitu tai kohokuvioimaton ja jonka rullapaino on alhainen, enintään 10 kg. Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10. Nämä CN- koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

Tutkimukset saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa  ilmoitusten  julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Väliaikaiset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua  ilmoitusten  julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Polkupyörän osien tuonti, EU:n vapautettuja tuottajia koskevien tietojen muutokset

Tietyt EU:ssa olevat polkupyörien tuottajat on vapautettu polkupyörän osista kannettavasta laajennetusta polkumyyntitullista.  Eräiden yritysten nimiin ja osoitteisiin on tullut muutoksia (EUVL C 371, 20.12.2011). Muutokset eivät koske suomalaisia yrityksiä. 

THT