Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

Julkaisuajankohta 30.9.2011 12.27
Tiedote

164/2011, RAS/LL

Korean tasavallasta tuotavat teräsköydet ja –kaapelit; yksi korealainen tuottaja: SEIL Wire and Cable –yritys

Tuote: teräsköydet ja -kaapelit, mukaan luettuna lukitut köydet, eivät kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut köydet ja kaapelit, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on yli kolme mm,  Taric-koodit 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 ja 7312 10 98 13 ja jotka on lähetetty Korean tasavallasta ja jotka on tuottanut SEIL Wire and Cable –yritys: Taric-lisäkoodi A994.

Komission asetuksella (EU) N:o 969/2011 (EUVL L 254, 30.9.2011) on pantu vireille tutkimus sen määrittämiseksi, onko SEIL Wire and Cable –yrityksen tuottamasta tuotteesta kannettava polkumyyntitullia. Asetuksella on myös kumottu tältä yritykseltä kannettava polkumyyntitulli.

Tulliviranomaiset velvoitetaan kirjaamaan tämä yksilöity tuonti. Kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tuonnin kirjaaminen on tehty  pakolliseksi sen varmistamiseksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tutkimuksen vireillepanopäivästä alkaen siinä tapauksessa, että tutkimus osoittaa puheena olevan korealaisen tuottajan  harjoittavan toimenpiteiden kiertämistä.

Asetus tulee voimaan 1.10.2011.

Kiinasta ja Thaimaasta peräisin olevat muovisäkit, -kassit ja -pussit; polkumyyntitullin kantamisen jatkamista koskeva tutkimus

Tuotteista  kannetaan tällä hetkellä lopullista polkumyyntitullia. Komissio on ilmoittanut käynnistäneensä tutkimuksen polkumyyntitullin kantamisen jatkamiseksi (EUVL C 283, 27.9.2011).

Tarkastelun kohteena olevat tuotteet ovat Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevat muovisäkit, -kassit ja -pussit, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 painoprosenttia, joiden kalvon paksuus on enintään 100 mikrometriä (μm) ja jotka luokitellaan nykyisin Taric-koodeihin 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 ja 3923 29 90 20.   

Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta EUVL:ssä.

Kiinasta peräisin olevat grafiittielektrodit ja niissä käytettävät jatkonippelit; menettelyn päättäminen

Polkumyynnin vastainen menettely  (tutkimus) on päätetty komission päätöksellä (2011/642/EU, EUVL L 254, 30.9.2011). Tutkimus koski Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia, tällä hetkellä CN-koodiin ex 8545 11 00 kuuluvia, sähköuuneissa käytettäviä grafiittielektrodeja, joiden näennäistiheys on vähintään 1,5 g/cm3 ja sähkövastus enintään 7 µΩm, sekä näissä elektrodeissa käytettäviä, tällä hetkellä CN-koodiin ex 8545 90 90 kuuluvia jatkonippeleitä. 

Päätös tulee voimaan 1.10.2011.

THT