Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

Julkaisuajankohta 13.12.2012 14.03
Tiedote

149/2012, MNy/LL

Kiinasta peräisin oleva säämiskänahka

Lopullisen polkumyyntitullin kantaminen Kiinasta peräisin olevasta säämiskänahkasta jatkuu ennallaan. Kysymyksessä olevat CN-nimikkeet ovat  4114 10 10 ja 4114 10 90 ja polkumyyntitulli 58,9 prosenttia. Asetus N:o 1153/2012 (EUVL L 334, 6.12.2012) on tullut voimaan 7.12.2012.

Kiinasta ja Taiwanista peräisin olevat sytytinkivelliset taskusytyttimet

Polkumyyntitullin kantaminen Kiinasta ja Taiwanista peräisin olevista sytytinkivellisistä kaasukäyttöisistä kertakäyttöisistä taskusytyttimistä sekä tietyistä sytytinkivellisistä uudelleen täytettävistä taskusytyttimistä päättyy 13.12.2012. Nimikkeet ovat 9613 10 ja 9613 20. Komission ilmoitus on julkaistu 12.12.2012 (EUVL C 382).

Vietnamista tuotavat sytytinkivelliset taskusytyttimet

Vietnamista tuotavien sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kartakäyttöisten taskusytyttimien tuonnin kirjaaminen lopetetaan riippumatta siitä, onko sytyttimien alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam. Asetus N:o 1192/2012  tulee voimaan 14.12.2012 (EUVL L 340, 13.12.2012). Tulliviranomaiset velvoitetaan lopettamaan tämän tuotteen (nimike 9613 10 00 12) tuonnin kirjaaminen.

Kiinasta ja Kazakstanista peräisin oleva piimangaani

Polkumyyntitullin kantaminen Kiinasta ja Kazakstanista peräisin olevasta piimangaanista (ferropiimangaani mukaan luettuna)  päättyy 6.12.2012. Nimikkeet ovat 7202 30 00 ja 8111 00 11 10. Komission ilmoitus on julkaistu 5.12.2012 (EUVL C 375).

Euroopan unionin virallinen lehti

THT