Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 2.1.2012 15.04 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.45
Pressmeddelande

2/2012, MNy/LL

Triklorisocyanursyra med ursprung i Kina, fortsatt uppbörd av slutgiltig antidumpningstull

Efter en översyn vid giltighetens utgång har det införts en slutgiltig antidumpningstull på import av triklorisocyanursyra, enligt förteckningen över internationella generiska benämningar (INN) även känd under namnet ”symklosen”, och beredningar därav med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras för närvarande enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

Författning: Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1389/2011, EUT L 346, 30.12.2011. Förordningen trädde i kraft den 31 december 2011.

Följande slutgiltiga antidumpningstull ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för produkter tillverkade av följande företag:

Företag Antidumpningstull Taric-tilläggsnummer
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1 % A604
Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3 % A628
Heze Huayi Chemical Co. Limited 3,2 % A629
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5 % A627
Alla övriga företag 42,6 % A999

Tillämpningen av de individuella tullsatserna för respektive företag förutsätter att en giltig faktura visas upp för medlemsstaternas tullmyndigheter.

Den giltiga fakturan ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2. Följande förklaring:

”Jag intygar härmed att den [volym] triklorisocyanursyra som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av (företagets namn och adress) (Taric-tilläggsnummer) i (det berörda landet). Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.”

3. Datum och namnteckning.

Om ingen sådan faktura visas upp, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas (A999).

Cykeldelar med ursprung i Kina, cykelmonteringsföretag i EU

Cykelmonteringsföretag kan beviljas befrielse från den utvidgade antidumpningstullen på cykeldelar. Genom kommissionens beslut (2011/876/EU) har förteckningarna över befriade cykelmonteringsföretag ändrats (EUT L 343, 23.12.2011). Ändringarna som avses i beslutet gäller inte finländska företag.

TMD