Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

Julkaisuajankohta 2.1.2012 15.04
Tiedote

2/2012, MNy/LL

Kiinasta peräisin oleva trikloori-isosyanuurihappo, lopullisen polkumyyntitullin kantaminen  jatkuu

Voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen on otettu  käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, yhteisessä kansainvälisessä nimistössä (INN) myös ’symkloseeniksi’ nimitettävän trikloori-isosyanuurihapon ja sen johdannaisvalmisteiden tuonnissa. Tuotteet luokitellaan tällä hetkellä  CN-koodeihin ex 2933 69 80 ja ex 3808 94 20 (Taric-koodit 2933 69 80 70 ja 3808 94 20 20).

Säädös: Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1389/2011, EUVL L 346, 30.12.2011. Asetus tulee voimaan 31.12.2011.

Jäljempänä mainittujen yritysten valmistamien tuotteiden vapaasti unionin rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1 %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3 %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2 %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5 %

A627

Kaikki muut yritykset

42,6 %

A999

Nimetyille yrityksille vahvistetun yksilöllisen tullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

Pätevässä kauppalaskussa on oltava yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava ilmoitus:
"Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn trikloori-isosyanuurihapon, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite) (Taric-lisäkoodi) (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät."

3. Päivämäärä ja allekirjoitus.

Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia (A999).

Kiinasta peräisin olevat polkupyörän osat, polkupyörien kokoonpanijat EU:ssa

Polkupyörän osiin laajennetusta polkumyyntitullista voidaan myöntää vapautuksia polkupyörien kokoonpanijoille. Komission päätöksellä (2011/876/EU) on muutettu vapautettujen kokoonpanijoiden luetteloita (EUVL L 343, 23.12.2011). Päätöksessä tarkoitetut muutokset eivät koske suomalaisia yrityksiä.

THT