Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä

Julkaisuajankohta 16.9.2013 14.07
Tiedote

122/2013, LL

Kiinasta peräisin oleva hieman muutettu molybdeenilanka, polkumyyntitullin kantaminen myös 21.12.2012 lähtien kirjatusta tuonnista

Komission asetuksella 1236/2012 (EUVL L 350, 20.12.2012) käynnistettiin polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kiertämistä koskeva tutkimus 21.12.2012. Tutkimus koski Kiinasta peräisin olevia hieman muutettuja molybdeenilankoja, joissa on vähintään 97 mutta alle 99,95 paino-% molybdeeniä, ja joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 1,35 mm mutta enintään 4,0 mm. Tuotteet luokitellaan CN-nimikkeeseen ex 8102 96 00 (Taric-koodi 8102 96 00 30). Mainittujen tuotteiden tuonti on kirjattu 21.12.2012 lähtien.

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 871/2013 (EUVL L 243, 12.9.2013) on laajennettu lopullinen polkumyyntitulli koskemaan myös tätä hieman muutettua molybdeenilankaa kysymyksessä olevan tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä eli 21.12.2012 lähtien takautuvasti. Lopullinen polkumyyntitulli siis kannetaan myös 21.12.2012 lähtien kirjatusta tuonnista.

Asetuksen 1236/2012 mukaisesti toteutettu tuonnin kirjaaminen lopeteaan vastaavasti. Asetus 871/2013 tulee voimaan 13.9.2013.

Thaimaasta peräisin olevista tietyistä sokerimaissituotteista kannettavan lopullisen polkumyyntitullin kantaminen jatkuu

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 875/2013 (EUVL L 244, 13.9.2013) on jatkettu lopullisen polkumyyntitullin kantamista seuraavista tuotteista. Asetus tulee voimaan 14.9.2013.

Thaimaasta peräisin olevat tuotteet:

  • jyvinä tuotava etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty jäädyttämätön sokerimaissi (Zea mays var.saccharata), joka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 2001 90 30 (Taric-koodi 2001 90 30 10), ja
  • jyvinä tuotava valmistettu tai säilötty jäädyttämätön sokerimaissi (Zea mays var.saccharata), joka on valmistettu tai säilötty muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla ja joka ei kuulu nimikkeeseen 2006 vaan luokitellaan tällä hetkellä CN-koodiin ex 2005 80 00 (Taric-koodi 2005 80 00 10)

Asetuksessa erikseen mainittujen yritysten tuottamista tuotteista kannetaan yrityskohtainen lopullinen polkumyyntitulli (1 artiklan 2 kohta, yrityskohtaiset Taric-lisäkoodit).  Niinikään asetuksen  liitteessä erikseen mainituilta ja tutkimuksessa yhteistyössä toimineilta valmistajilta kannetaan yrityskohtainen lopullinen polkumyyntitulli (Taric-lisäkoodi A793). Kaikilta muilta yrityksiltä kannetaan Taric-lisäkoodin A999 mukainen lopullinen polkumyyntitulli.

Kiinasta peräisin olevat sitrushedelmävalmisteet  ja -säilykkeet (mandariinit jne.), yrityksen nimen muutos

Komission ilmoituksen mukaan (EUVL C 264, 13.9.2013) ilmoituksessa mainitun yrityksen  nimenmuutos ei millään tavoin vaikuta asetuksen (EU) N:o 158/2013 mukaisesti kannettavaan lopulliseen polkumyyntitulliin (EUVL L 49, 22.2.2013). Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 158/2013 1 artiklan 2 kohdassa olevaa viittausta yritykseen Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang on pidettävä viittauksena  yritykseen Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang. Yrityksen viemille tuotteille asetettu yksilöllinen paljoustulli ja Taric-lisäkoodi A887 säilyvät ennallaan.

Lisätietoja asiasta antaa Leena Lehtinen (sähköposti: Leena.Lehtinen(at)tulli.fi)

THT