Hyppää sisältöön

Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

12.12.2016 8.45
Tiedote

110/2016, LL

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tietyt ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket; lopullisen polkumyyntitullin kantamisen jatkamista koskeva tutkimus

Julkaisu: Ilmoitus sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta, EUVL C 461, 10.12.2016, s. 12

Tarkastelun kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat CN-koodeihin 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ja ex 7304 90 00 (Taric-koodit 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 ja 7304900091) luokiteltavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket (muut kuin ne, joissa on liitos- ja muita osia ja jotka soveltuvat kaasujen ja nesteiden johtamiseen ja joita käytetään siviili-ilma-aluksissa).

Tarkastelussa selvitetään, johtaisiko toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti Kiinasta peräisin olevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen polkumyynnin jatkumiseen tai toistumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuvan vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen (EU 2016/1036) 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa  ilmoituksen julkaisemisesta. Tällöin voimassaolevan polkumyyntitullin kantamista joko jatketaan tai kantaminen kumotaan.


Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevat tietyt valurautatuotteet; tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen tutkimuksen aloittaminen

Julkaisu: Ilmoitus polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta, EUVL C 461, 10.12.2016, s. 22

Tutkimuksen kohteena oleva tuote on tietyt suomugrafiittivaluraudasta (harmaa rauta) tai pallografiittivaluraudasta valmistetut tavarat tai niiden osat. Kyseisiä tavaroita käytetään seuraavasti:

  • peittämään maan pinnalla tai alla olevia järjestelmiä ja/tai maan pinnalla tai alla oleviin järjestelmiin johtavia aukkoja sekä
  • tarjoamaan pääsy ja/tai näkymä maan pinnalla tai alla oleviin järjestelmiin.

Nämä ”valanteet” voivat olla työstettyjä, päällystettyjä, maalattuja ja/tai sisältää muita materiaaleja, kuten betonia, päällyslaattoja tai tiiliä, mutta niihin eivät sisälly palopostit.

Tuote, jota väitetään tuotavan polkumyynnillä, luokitellaan CN-koodeihin ex 7325 10 00 ja ex 7325 99 10. Kyseiset CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

Tutkimuksessa selvitetään, tuodaanko asianomaisista maista peräisin olevaa tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyyntituonti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle.

Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua  ilmoituksen julkaisemisesta.


Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva tietty korroosionkestävä teräs; tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen tutkimuksen aloittaminen

Julkaisu: Ilmoitus polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta, EUVL C 459, 9.12.2016, s. 17

Tutkimuksen kohteena on tietty Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva korroosionkestävä teräs. Kyseessä ovat raudasta tai seosteräksestä tai seostamattomasta teräksestä valmistetut valssatut levyvalmisteet, jotka on alumiinitiivistetty, pinnoitettu kuumasinkityksellä (sinkillä ja/tai alumiinilla, ei muilla metalleilla) ja passivoitu kemiallisesti ja jotka sisältävät vähintään 0,015 mutta enintään 0,170 painoprosenttia hiiltä, vähintään 0,015 mutta enintään 0,100 painoprosenttia alumiinia, enintään 0,045 painoprosenttia niobiumia, enintään 0,010 painoprosenttia titaania ja enintään 0,010 painoprosenttia vanadiumia ja jotka ovat keloina, määrämittaan leikattuina levyinä ja kapeana nauhana.

Tutkimukseen eivät sisälly seuraavat tuotteet:

  • ruostumatonta terästä, piiseosteista sähköteknistä terästä ja pikaterästä olevat tuotteet;
  • ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut tai kylmävalssatut tuotteet.

Tutkimuksen kohteena oleva tuote luokitellaan tällä hetkellä  CN-koodeihin ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ja ex 7226 99 70 (Taric-koodit 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Kyseiset CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

Tutkimuksessa selvitetään, tuodaanko asianomaisesta maasta peräisin olevaa tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta polkumyynnillä ja onko kyseinen polkumyyntituonti aiheuttanut vahinkoa unionin tuotannonalalle.

Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Väliaikaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua  ilmoituksen julkaisemisesta.


Kiinan kansantasavallasta peräisin oleva natriumglukonaatti; kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja Shandong Kaison, osittaisen välivaiheen tarkastelun päättäminen

Säädös: Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2229, EUVL L 336, 10.12.2016, s. 40

Pyynnön esittäjät ovat peruuttaneet tarkastelupyyntönsä. Tämän vuoksi päätetään mainitun tuotteen  tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskeva osittainen välivaiheen tarkastelu muuttamatta voimassa olevan polkumyyntitoimenpiteen tasoa.

Päätös tulee voimaan 11.12.2016.

THT