Hyppää sisältöön

Polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä, myös tasoitustullin osittainen palauttaminen hakemuksesta

27.9.2013 8.36
Tiedote

127/2013, LL

Pakistanista peräisin oleva polyeteenitereftalaatti

Lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta ja väliaikaisen tasoitustullin lopullisesta kantamisesta muun muassa Pakistanista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnista annettua asetusta (EU) N:o 857/2010 on muutettu asetuksella (EU) N:o 917/2013 (EUVL L 253, 25.9.2013). Asetus tulee voimaan 26.9.2013. Tuote on polyeteenitereftalaatti, jonka viskositeettiluku on vähintään 78 ml/g ISO-standardin 1628–5 mukaisesti määritettynä. Tuote luokitellaan CN-nimikkeeseen 3907 60 20.

Tämän Pakistanista peräisin olevan tuotteen lopullinen tasoitustulli on tarkistettu alaspäin  35,39 euroon/1 000 kg taannehtivasti 30.9.2010 lähtien. Niinikään on tarkistettu alaspäin lopullisesti kannetut väliaikaiset tasoitustullit tasolle 35,39 euroa/1 000 kg    taannehtivasti 2.6.2010 lähtien.

Toisin sanoen palautetaan tai peruutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 857/2010 (EUVL L 254, 29.9.2010) alkuperäisen version mukaisen 1 artiklan nojalla maksetut tai tileille kirjatut tullit sekä saman asetuksen alkuperäisen version 2 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit siltä osin kuin ne ylittävät tämän asetuksen 1 artiklassa vahvistetut tullit (35,39 euroa/1000 kg). Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti. Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Ilmoitukset polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden lähestyvästä päättymisestä

Kiinasta peräisin olevat tietyt esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat: polkumyyntitullin kantaminen päättyy 14.5.2014, ellei asiassa panna vireille tarkastelua (EUVL C 270, 19.9.2013).

Kiinasta peräisin olevat tietyt steariini-, parafiini- ja vahakynttilät sekä niiden kaltaiset tavarat: polkumyyntitullin kantaminen päättyy 15.5.2014, ellei asiassa panna vireille tarkastelua (EUVL C 270, 19.9.2013).

THT