Hyppää sisältöön

Polkumyynnin ja tukien vastaiset toimenpiteet; oksaalihappo sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot

29.4.2016 14.53
Tiedote

35/2016, LL

Kiinasta peräisin oleva oksaalihappo; polkumyyntitullien palauttaminen hakemuksesta, yritys Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

Lopulliset polkumyyntitullit, jotka on maksettu asetuksen (EU) N:o 325/2012 mukaisesti tuotaessa Euroopan unioniin asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan (Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, Taric-lisäkoodi B232) tuottamaa oksaalihappoa niin dihydraattina (CUS-numero 0028635–1 ja CAS-numero 6153-56-6) kuin vedettömänäkin (CUS-numero 0021238–4 ja CAS-numero 144-62-7), myös vesiliuoksena, joka kuuluu tällä hetkellä CN-koodiin ex 2917 11 00 (Taric-koodi 2917110091) ja joka on peräisin Kiinan kansantasavallasta,

ja asetuksen (EU) N:o 325/2012 2 artiklan mukaisesti lopullisesti kannetut väliaikaiset tullit, olisi palautettava tai peruutettava.

Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti.

Julkaisu: Ilmoitus unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta EUVL C 148, 27.4.2016, sivut 18-19.

Intiasta peräisin olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut tangot; tuonnissa sovellettavien tasoitustoimenpiteiden jatkamista koskeva tarkastelu

Tarkastelun kohteena ovat Intiasta peräisin olevat ruostumattomat terästangot, joita ei ole enempää valmistettu kuin kylmänä muokattu tai kylmänä viimeistelty, muut kuin poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset läpimitaltaan vähintään 80 mm:n tangot (jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’), jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 ja 7222 20 89.

Tällä hetkellä voimassa oleva toimenpide on lopullinen tasoitustulli, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 405/2011, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 721/2013.

Tarkastelupyyntö perustuu siihen, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti tuen jatkumiseen ja unionin tuotannonalalle aiheutuneen vahingon jatkumiseen tai toistumiseen.

Tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen (EY N:o 597/2009) 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Koska tämä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille perusasetuksen 18 artiklan säännösten nojalla, sen päätelmät eivät johda voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen vaan joko niiden kumoamiseen tai voimassaolon jatkamiseen perusasetuksen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Julkaisu: Ilmoitus  tuonnissa sovellettavia tasoitustoimenpiteitä koskevan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta, EUVL C 148, 27.4.2016, sivut 8-17.

THT