Hyppää sisältöön

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-strategia 2020-2023 on julkaistu

2.1.2020 11.30
Tiedote

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) strategia vuosille 2020-2023 tulee voimaan 1.1.2020. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistoiminnalla pyritään puuttumaan erityisesti rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Vuosien 2020-2023 strategiassa on nostettu esiin kyberrikollisuuden torjunta, sekä Suomeen pyrkivien kansainvälisten rikollisryhmien toimintaan vaikuttaminen. Rikostorjunnassa pyritään yhteistyössä hyödyntämään ja yhteen sovittamaan uuden teknologian luomia mahdollisuuksia.

PTR-yhteistoiminnassa viranomaisten toimintaa sovitetaan tehokkaasti yhteen. Yhteistoiminnan perustana on yhteinen tilannekuva ja analyysiin perustuva arvio toimintaympäristön muutoksista. PTR-viranomaisten yhteistoiminta perustuu yhteiseen ja ennakoivaan tilannekuvaan toimintaympäristöstä, päivittäiseen tietojenvaihtoon sekä osapuolien vahvuusalueiden huomioon ottamiseen. PTR-strategian tarkoituksena on ohjata PTR-viranomaisten yhteistyötä tavoiteltuun ja yhdessä sovittuun suuntaan sekä luoda perusteet yhteistoiminnan tuloksellisuuden mittaamiselle.

PTR-viranomaisten toimintaympäristö on viime vuosina ollut ja tulee todennäköisesti olemaan myös jatkossa suurien muutosten kohteena. Toimintaympäristöön vaikuttavia megatrendejä ovat muun muassa kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, ilmastokriisi sekä nopea teknologinen kehitys. Yhdessä joustavasti, nopeasti ja tehokkaasti toimimalla voidaan turvallisuutta edistää toimintaympäristön muuttuessa. Yhdessä PTR-viranomaiset ovat vahvempia kuin kukin erikseen. Hyvästä yhteistoiminnasta onkin kehittynyt vuosien kuluessa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyömuoto.

PTR-strategia

Lehdistötiedotteet