Hyppää sisältöön

Passitusmenettelyn päättäminen ja passitusilmoituksen mitätöinti

Julkaisuajankohta 13.9.2010 9.52
Tiedote

148/2010, JR/HeL

Tullihallitus

Ohje

Dnro
148/010/10

Antopäivä
13.9.2010

Kohderyhmät
Tullipiirit
Passitusmenettelyä käyttävät toimijat

Tullihallitus on tiedotteellaan THT 32/2006 (yleiskirje 17/010/06) ohjeistanut passituksen valtuutettuja lähettäjiä kuinka tulee toimia, jos passitusilmoitus halutaan peruuttaa. Tullin passitusjärjestelmän teknisen kehittymisen myötä Tullihallitus julkaisi ohjeen 131/010/10 (THT 131/2010), jonka mukaan passitusilmoituksen peruuttaminen ei kaikissa tapauksissa ole tarpeellista.

Annetun ohjeistuksen selkeyttämiseksi edellä mainitut ohjeet kumotaan ja korvataan tällä Tullihallituksen ohjeella, johon on koottu molemmista mainituista ohjeista tarpeelliset kohdat.

Tässä ohjeessa mitätöinnillä tarkoitetaan jo menettelyyn luovutetun virheellisen passitusilmoituksen kumoamista niissä tapauksissa, joissa passitusmenettelyä ei voida päättää tullitoimipaikassa tai valtuutetulla vastaanottajalla. 

Yleistä passitusmenettelyn päättämisestä

Tämä ohjeistus ei muuta muita voimassaolevia passituksen päättämisestä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Aloitetut passitukset päätetään edelleen tullitoimipaikassa tai valtuutetun vastaanottajan luvassa mainittujen ehtojen mukaisesti, riippumatta siitä kuka on passitusilmoituksessa passituksesta vastaavan roolissa. Käytännössä valtuutettu lähettäjä, jolla on myös valtuutetun vastaanottajan lupa, voi itse päättää virheellisesti tai erehdyksessä menettelyyn luovutetut passitukset. Tällöin tavara merkitään uudelleen varastokirjanpitoon valtuutetun vastaanottajan lupaehtojen mukaisesti.

Tarvittaessa passitus voidaan päättää asiakkaan kirjallisen mitätöintipyynnön jälkeen Tullin Sähköisessä passituskeskuksessa. Tällöin on käytettävä ”Passituksen mitätöintipyyntö” –lomaketta (Tullilomake 285s). Lomakkeessa on ilmoitettava peruste passitusilmoituksen mitätöintiin. Mitätöintipyynnön mukaan voidaan liittää asiakirjaselvitys, jolla osoitetaan mitätöinnin tarpeellisuus. Tullin Sähköinen passituskeskus tekee esitettyjen asiakirjojen perusteella päätöksen passituksen päättämisestä/mitätöimisestä ja arkistoi esitetyt asiakirjat. Lomake on tulostettavissa Tullin kotisivuilta osoitteessa: www.tulli.fi

Passituksen päättäminen, kun puretut tavarat poikkeavat purkausluvassa ilmoitetusta 

Jos passitusta varastolla purettaessa havaitaan, etteivät purkausluvassa ilmoitetut tiedot vastaa varastoon puretun tavaran tietoja, varastonpitäjän on kirjattava tavarat kirjanpitoonsa niiden oikeilla tavaratiedoilla ja tarvittaessa pyydettävä Tullia vahvistamaan eroavaisuudet edeltäviin asiakirjoihin.

Esimerkki:

  1. Passitus otetaan vastaan
  2. Ilmoitetaan tavaroiden saapumisesta
  3. Saadaan purkauslupa
  4. Puretaan
  5. Tarkastetaan purkauslupatiedon ja tavaroiden vastaavuus
  6. Annetaan purkaustulos
  7. Varastoon merkitään tavara todellisen tavarankuvauksen ja paljouden mukaan
  8. Tavara voidaan asettaa seuraavaan menettelyyn tai sille voidaan osoittaa jokin muu tulliselvitysmuoto tavaraa vastaavilla tiedoilla.

Uuden passitusilmoituksen antaminen tavarasta, josta on jo kertaalleen annettu passitusilmoitus

Tavanomainen menettely

Kun tavara on luovutettu passitusmenettelyyn tullitoimipaikalla, ei samalle tavaralle saa antaa uutta passitusilmoitusta ennen kuin Tulli on päättänyt tai mitätöinyt aiemmin aloitetun passitusilmoituksen. Passituksen päättäminen voidaan tehdä joko tullitoimipaikassa tai valtuutetun vastaanottajan luvan määrittämässä paikassa luvan mahdollistamin ehdoin.

Jos passituksen päättämiseen liittyy erityisiä tekijöitä, kuten passitusilmoituksen virheelliset tiedot, on nämä erityiset seikat todentavat asiakirjat arkistoitava päättämisen yhteydessä. Päättämisen yhteydessä on osoitettava tavaroille korvaava tulliselvitysmuoto tai -menettely.

Jos passitusta ei päätetä tavanomaisin keinoin tullitoimipaikassa tai valtuutetulla vastaanottajalla, voidaan passitusilmoituksen mitätöintiä pyytää Tullin Sähköisestä passituskeskuksesta. Tarvittaessa voidaan käyttää ”Passituksen mitätöintipyyntö” –lomaketta selvittämään mitätöintipyynnön tarpeellisuus.

Valtuutettu lähettäjä

1) Kun tavarasta on annettu passitusilmoitus, mutta passituksen valtuutettu lähettäjä ei ole vastaanottanut kyseiseen ilmoitukseen liittyvää ”kontrollisanomaa”, voi valtuutettu lähettäjä ilmoittaa siirtymisestään varamenettelyn käyttöön tai halutessaan tiedustella omalta operaattoriltaan tai Tullin Sähköiseltä passituskeskukselta syytä sanomaliikenteen häiriöön.

Halutessaan valtuutettu lähettäjä voi yrittää uudelleen passitusilmoituksen lähettämistä. Uudelleen lähetettävässä passitusilmoituksessa tai varamenettelyn passitusilmoituksessa on oltava tieto siitä, minkä passitusilmoituksen uusi annettu passitusilmoitus korvaa. Maininta korvaavuudesta voidaan todentaa esimerkiksi vapaatekstillä kentässä ”44”. Tämän lisäksi valtuutetun lähettäjän on huolehdittava ns. ”epäonnistuneen” passitusilmoituksen poistamisesta tai poistattamisesta järjestelmästään, jotta se ei yllättäen ilmesty Tullin järjestelmään ja tule menettelyyn luovutetuksi. 

2) Kun tavarasta on annettu passitusilmoitus ja valtuutettu lähettäjä on vastaanottanut Tullista ”kontrollisanoman”, ei passitettavista tavaroista saa antaa uutta passitusilmoitusta ilman Tullin Sähköisen passituskeskuksen lupaa.

Kontrollisanoman tarkoitus on ilmaista passituksesta vastaavalle passitusilmoituksen olevan Tullin käsittelyssä ja odottavan mahdollisia toimenpiteitä, kuten passitusmenettelyyn luovutusta tai tavarantarkastusmääräystä.

Lisätietoja passituksen päättämisestä oman tullipiirin passitusvastaavalta:
Eteläinen tullipiiri, Marjo Saastamoinen, p. 04033 21314
Itäinen tullipiiri, Marika Valtonen, p.04033 25041
Läntinen tullipiiri, Peter Dahlberg, p. 04033 24044
Pohjoinen tullipiiri, Topi Wirkkala, p.04033 28025
Ålands tulldistrikt, Tapani Sivén, p. 04033 26044

                           

THT