Hyppää sisältöön

Passitusilmoituksen peruuttaminen asiakkaan pyynnöstä

Julkaisuajankohta 29.7.2010 9.19
Tiedote

131/2010, JR/HeL

Jos asiakas annettuaan passitusilmoituksen Tullille toteaa, ettei tavaran asettaminen passitusmenettelyyn olisi ollut tarpeellista tai että passitusmenettelyn sijasta jokin toinen tullimenettely olisi ollut soveltuvampi kyseiselle tavaralle, voi hän pyytää tullitoimipaikkaa päättämään menettelyyn asetetun passituksen. Asiakas voi myös itse päättää passitusmenettelyn, jos hänellä on tullipiirin myöntämä lupa toimia passituksen valtuutettuna vastaanottajana.

Passitusilmoituksen peruuttaminen muilla keinoin ei ole mahdollista. Passituksen päättävästä tullitoimipaikasta tulee tällöin määrätullitoimipaikka. Valtuutetun vastaanottajan päättämien passitusten osalta on otettava huomioon yksinkertaistettuun menettelyyn liittyvän luvan ehdot, kuten paikat joissa passituksia voidaan ottaa vastaan.

Menettelyä päätettäessä on huomioitava myös tavaralle mahdollisesti määrätyt tavarantarkastukset. Jos passitukselle on määrätty tavarantarkastus, ei passitusta voida päättää ennen kuin tarkastuksen tulos on selvillä. Tämä koskee myös niitä tapauksia, joissa tavaraa ei ole vielä ehditty siirtää lähtöpaikalta pois.

Muiden kuin valtuutettujen lähettäjien antamat passitusilmoitukset sekä valtuutettujen lähettäjien ns. manuedi-passitusilmoitukset, joita ei ole luovutettu menettelyyn tullitoimipaikassa, mitätöityvät automaattisesti Tullin järjestelmästä määräajan kuluttua. Näin ollen aiemmin käytössä ollut passitusilmoitusten mitätöinti ei ole enää tarpeellista.

THT