Satsningarna på bekämpning av grå ekonomi har varit effektiva – nästa regering avgör fortsättningen

16.4.2019 7.57
Pressmeddelande

(Pressmeddelande för Skatteförvaltningen 16.4.2019) Statistiken över bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2018 har publicerats. Lagändringarna i syfte att effektivisera bekämpningen har främjat myndighetssamarbetet, förbättrat rätten till information och underlättat valet av övervakade objekt.

Enligt statistiken är bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för närvarande ändamålsenlig och effektiv. Lagstiftningsarbetet har förbättrat valet av objekt, ökat risken för avslöjande och effektiviserat samarbetet.

Till exempel Regionförvaltningsverkets övervakning av utlänningar och Polisen gjorde i fjol sammanlagt 220 gemensamma inspektioner.

– Tillsynsstatistiken visar myndigheternas effektivitet och utförda prestationer. Lagstiftningen medför avsevärda förbättringar i bekämpningen av grå ekonomi, berättar Janne Marttinen från Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Den största frågan i regeringsförhandlingarna blir om åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fortsätter.

– Åtgärdsprogrammet har fortsatt nästan utan avbrott sedan 1996. Det nuvarande programmet pågår till 2020, och den kommande regeringen beslutar om fortsättningen, påpekar Marttinen.

Lagändringarna och myndighetssamarbetet återspeglas i statistiken

Även fjolåret medförde lagändringar och nya uppgifter för bekämpningsmyndigheterna. Till exempel reformen av alkohollagen ökade antalet tillstånd och ledde till att myndigheterna måste rikta sina resurser på ett annat sätt.

Sammanställd statistik över fjolårets bekämpningsstatistik finns på myndigheternas gemensamma webbplats för lägesbilder Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet som interaktiva Power BI-datavisualiseringar.

Nedan följer axplock ur statistiken 2018:

Bekämpningsstatistik 2018
Åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020

Ytterligare information om statistiken:
Eeva Tiira, överinspektör
Skatteförvaltningen, Enheten för utredning av grå ekonomi
+029 512 4996
eeva.tiira(at)vero.fi

Ytterligare information om åtgärdsprogrammet:
Janne Marttinen, direktör
Skatteförvaltningen, Enheten för utredning av grå ekonomi
+029 512 6066
janne.marttinen(at)vero.fi

Pressmeddelande