Paneurooppa–Välimeri-yleissopimuksen soveltamistilanne 1.9.2019

8.10.2019 11.01
Tiedote

Komissio on julkaissut uuden ilmoituksen, milloin ja minkä maiden välillä Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaa alueellista yleissopimusta on ryhdytty soveltamaan (EUVL C 333, 4.10.2019, s. 3).

Yksittäisten vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen sijaan Paneurooppa–Välimeri-kumulaatioalueella on alettu asteittain soveltaa tämän yhteisen alueellisen yleissopimuksen alkuperäsääntöjä.

Ilmoituksen taulukko 1 on yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin Paneurooppa–Välimeri-alueella 1.9.2019. Merkintä ”X” taulukossa tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, joka sisältää kumulaation mahdollistavat Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntömalleihin perustuvat alkuperäsäännöt.

Taulukoissa 2 ja 3 on ilmoitettu se päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan maiden välillä. Turkin ja Kosovon välisessä sopimuksessa tämä päivämäärä on 1.9.2019.

Taulukossa 2 päivämäärän edessä oleva merkintä ”(C)” tarkoittaa sitä päivää, jolloin alueellisen yleissopimuksen mukaista diagonaalista kumulaatiota on alettu soveltaa sellaisissa tapauksissa, joissa maiden välisessä vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen (”C” = ”Convention” eli ”yleissopimus”). Taulukkoon 2 ja 3 ei ole nyt tullut muutoksia EU:n vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöjen soveltamiseen. Turkin ja Serbian välisessä sopimuksessa sovelletaan mainitun yleissopimuksen alkuperäsääntöjä 1.6.2019 lähtien.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet