Hyppää sisältöön

Asiakastiedote
Pakollinen ennakkoilmoittaminen Euraasian talousliiton tullialueelle lentoteitse tuotavista tavaroista voimaan 1.4.2017

2.2.2017 12.40
Tiedote

Suomen tulli on saanut Venäjän tullilta päätöksen

Suomen tulli on saanut Venäjän tullilta seuraavan päätöksen joka julkaistaan sellaisenaan:

Euraasian talouskomission kollegion päätös 1. joulukuuta 2015 r. No 158 ”Pakollisen ennakkoilmoittamisen aloittaminen tavaroista, joita tuodaan Euraasian talousliiton tullialueelle lentokuljetuksina

Euraasian talousliitto (EAEU/EEU) käsittää seuraavat valtiot Venäjä, Valko-Venäjä, Armenia, Kazakstan ja Kirgisia.

Ennakkotietojen esittämisestä ja vaihtamisesta Tulliliiton tullirajan yli kuljetettavista tavaroista ja ajoneuvoista 21.5.2010 tehdyn sopimuksen (jatkossa = Sopimus) 3 artiklan mukaisesti on Euraasian talouskomission kollegio päättänyt seuraavaa:

1. Aloitetaan pakollinen ennakkoilmoittaminen tavaroista, joita tuodaan Euraasian talousliiton tullialueelle lentokuljetuksina (jatkossa vastaavasti = tuotavat tavarat, Liitto).

2. Säädetään, että ennakkotieto tuotavista tavaroista (jatkossa = ennakkotieto) esitetään sen Liiton jäsenvaltion, jonka alueella sijaitsee tavaroiden saapumispaikka Liiton tullialueelle (jatkossa = saapumispaikka), tulliviranomaiselle. Ennakkotiedon esittää se rahdinkuljettaja, joka toteuttaa tavaroiden tuonin Liiton tullialueelle lentokuljetuksena, tai muu henkilö, joka toimiin tämän rahdinkuljettajan nimissä ja toimeksiannosta. 

3. Tulliviranomaiset käyttävät ennakkotietoa päätösten tekemiseen ennakolta kohteiden valinnasta, tullivalvonnan muodoista ja toimenpiteistä, joilla taataan tullivalvonnan suorittaminen, ennen kuin tavarat tulevat Liiton tullialueelle, ja myös ilma-alusten lastin purkamista koskevien päätösten valmisteluun.

4. Ennakkotietoon sisältyy:

a) tiedot ilma-aluksesta ja lentoreitistä:

ilma-aluksen kansallisuustunnukset ja rekisterinumerot;

ilma-aluksen käyttäjän nimi;

lähetyslennon numero;

lennon lähtöaseman ja lähetyslentoaseman nimet;

todellinen lähtöaika siltä lentoasemalta, joka on edeltänyt saapumispaikan lentoasemaa;

saapumisaseman ja määrälentoaseman nimet;

suunniteltu (laskennallinen) saapumisaika;

välilaskupaikkojen nimet (jos on);

tiedot siitä, onko ilma-aluksessa tavaroita, joiden tuontiin Liiton tullialueelle on asetettu kieltoja tai rajoituksia, tai aseita tai ammuksia (jos ei ole, on ilmoitettava myös tästä);

tiedot siitä, onko ilma-aluksessa lääkeaineita, joissa on huumausaineita, voimakasvaikutteisia, psykotrooppisia tai myrkyllisiä aineita (jos tällaisia tietoja on) (ilmoitettava myös, jos ei ole);

b) tuotavaa tavaraa koskevat tiedot, jotka on ilmoitettu kuljetusasiakirjoissa (tiedot esitetään jokaisesta asiakirjasta);

asiakirjan numero;

tavaran tavaranimi;

tavaran lastauspaikan ja purkupaikan nimet;

kollien määrä;

tavaran bruttopaino (kg);

nettopaino (kg) tai tavaran tilavuus (jos tällaisia tietoja on);

tavaran nimike Euraasian talousyhteisön yhtenäisen ulkomaankauppanimikkeistön mukaisesti vähintään 6 ensimmäisen merkin tarkkuudella (jos tällaisia tietoja on);

tiedot tavaran lähettäjästä ja vastaanottajasta;

5. Jos saapumispaikan tulliviranomainen on rekisteröinyt tuotavista tavaroista tavarailmoituksen, joka on jätetty Tulliliiton tullikoodeksin 193 artiklan mukaisesti, ja joka sisältää tämän Päätöksen 4 kohdan b) alakohdassa tarkoitettuja tietoja, voidaan näiden tietojen asemesta ilmoittaa tuon tavarailmoituksen numero.

6. Mikäli ennakkotiedot esitetään puutteellisina tai jos niiden rakenne ja formaatti eivät ole Sopimuksen 6 artiklan teknisissä vaatimuksissa määriteltyjen mukaiset, nämä tiedot antaneelle henkilölle lähetetään sähköinen ennakkotietojen hylkäyssanoma (jossa on mainittu syyt). Tällöin katsotaan, että ennakkotietoa ei ole esitetty.

Sen jälkeen kun ennakkotietojen hylkäyksen syyt on poistettu, ennakkotieto voidaan esittää tulliviranomaiselle uudestaan.

7. Jos ennakkotiedon esittänyt henkilö on havainnut, että ennakkotietoihin, joille tulliviranomainen on antanut yksilöivän kuljetuksen tunnusnumeron, sisältyvät tiedot eivät vastaa kuljetusasiakirjoissa olevia tietoja, on tuolla henkilöllä velvollisuus esittää tulliviranomaiselle ennakkotiedot uudestaan ennen ilma-aluksen saapumista. Tässä tapauksessa uudestaan esitetylle ennakkotiedolle annetaan uusi yksilöivä kuljetuksen tunnusnumero.

8. Jos tuotavista tavaroista ei ole annettu tulliviranomaiselle ennakkotietoja Sopimuksen ja tämän Päätöksen 7 kohdan säätämässä määräajassa, katsotaan tavaroihin liittyvän riski. Tulliviranomaiset ryhtyvät toimiin riskin minimoimiseksi näiden tavaroiden suhteen valtioidensa lainsäädännön mukaisesti.

9. Mikäli saapumispaikan tulliviranomainen ei pysty vastaanottamaan ennakkotietoja johtuen siitä, että tulliviranomaisten käyttämät tietojärjestelmät ovat epäkunnossa seurauksena teknisestä viasta, häiriöistä viestintävälineiden (telekommunikaatioverkostojen ja informaatio- ja telekommunikaatioverkosto ”Internetin”) toiminnassa tai sähkökatkoksesta, tuotaviin tavaroihin kohdistetaan tullitoimenpiteitä Liiton oikeuden muodostavien kansainvälisten sopimusten ja pöytäkirjojen mukaisesti.

Tämä päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2017

Euraasian talouskomission                                             V.Hristenko
Kollegion puheenjohtaja                                              

Lisätietoja: http://eng.customs.ru/

Asiakastiedotteet