Hyppää sisältöön

Pakistan, tullietuudet ja tariffikiintiöt 15.11.2012 lähtien: Tulkintamuutos Tullin tiedotuksiin (THT) n:ot 132 ja 133/010/2012

3.12.2012 13.50
Tiedote

143/2012, MNy/LL

Pakistanin alkuperätuotteille on myönnetty määräajaksi yksipuolisia tullietuuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1029/2012, EUVL L 316, 14.11.2012, s. 43–53. Asetus on tullut voimaan 15.11.2012 ja sitä sovelletaan 31.12.2013 asti.

Komission ilmoittaman uuden tulkinnan mukaan tähän etuuteen oikeuttavia A-alkuperätodistuksia (Form A erityismaininnoin) voidaan vahvistaa Pakistanissa jo asetuksen julkaisupäivänä eli 14.11.2012 tuotteille, jotka viedään Pakistanista 14.11.2012 taikka sen jälkeen. Vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskeva pyyntö voidaan kuitenkin tehdä EU:ssa vasta asetuksen voimaan tultua eli 15.11.2012 lähtien.

Tulkintamuutos koskee sekä asetuksen liitteessä I tarkoitettuja kiintiöimättömiä tullietuuksia että liitteessä II tarkoitettuja tariffikiintiöin hallinnoitavia tullietuuksia.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT