Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder som upphör

Utgivningsdatum 26.3.2013 10.34 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.41
Pressmeddelande

33/2013, MSR

– Antidumpningsåtgärderna (det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen, översynsundersökningen vid giltighetstidens utgång av antidumpningsundersökningen och den partiella interimsöversynen) vid import av etanolaminer med ursprung i Amerikas förenta stater upphör. Monoetanolamin klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 11 00 (Taric-nummer 2922 11 00 10), dietanolamin enligt KN-nummer ex 2922 12 00 (Taric-nummer 2922 12 00 10) och trietanolamin enligt KN-nummer 2922 13 10. Rådets förordning (EU) nr 285/2013 publicerades den 26 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 86. Förordningen träder i kraft den 27 mars 2013.

– Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av rep av syntetfibrer med ursprung i Indien att upphöra den 23 december 2013. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 och 5607 50 19. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 23 mars 2013 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 85.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD