Hyppää sisältöön

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 26.3.2013 10.34
Tiedote

33/2013, MSR

– Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan etanoliamiinin tuontia koskevat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitutkimuksen osittainen uudelleenaloittaminen, polkumyyntitutkimuksen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu ja osittainen välivaiheen tarkastelu) ovat päättymässä. Monoetanoliamiini luokitellaan CN-koodiin ex 2922 11 00 (Taric-koodi 2922 11 00 10), dietanoliamiini CN-koodiin ex 2922 12 00 (Taric-koodi 2922 12 00 10) ja trietanoliamiini CN-koodiin 2922 13 10. Neuvoston asetus (EU) nro 285/2013 julkaistiin 26.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 86. Asetus tulee voimaan 27.3.2013.

– Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Intiasta peräisin olevien synteettikuitunuorien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 23.12.2013. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 ja 5607 50 19. Komission ilmoitus julkaistiin 23.3.2013 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 85.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT