Hyppää sisältöön

Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta

28.12.2015 13.47
Tiedote

120/2015, A. Hartikainen/AOL

Nro
120/2015

Antopäivä
28.12.2015

Voimassaoloaika
1.1.2016 lukien toistaiseksi

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2015

--------------------

Tullin pääjohtajan päätöksen mukaisesti
kumotaan Tullin työjärjestyksen (57/2013) 9 §:n 2 momentin 7 kohta ja
muutetaan 11 § seuraavasti:

11 §

Esikunta

Esikunnan toimintayksiköt ovat oikeudelliset asiat sekä EU- ja kansainvälisten asioiden yhteensovittaminen. Toimintayksikköjen tehtävistä määrätään tarkemmin esikunnan työjärjestyksessä. Esikunta vastaa myös organisaatioturvallisuuden ja valmiusasioiden yhteensovittamisesta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.                    

THT