Hyppää sisältöön

Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1005/2009 soveltamisesta annetun Tullihallituksen määräyksen 65/010/10 muuttaminen määräaikojen osalta

Julkaisuajankohta 28.6.2010 14.39
Tiedote

110/2010, HAL/Timo Koskimäki

Tullihallitus

Määräys

Dnro
110/010/10

Antopäivä
28.6.2010

Säädösperusta
Asetus (EY) N:o 1005/2009

Voimassaoloaika
1.7.2010 alkaen

Kohderyhmä
Tullilaitoksen aluehallinto, tavaranhaltijat ja näiden asiamiehet

Tullihallitus on 19.4.2010 antanut määräyksen Dnro 65/010/10. Määräys koski otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan asetuksen (EY) N:o 1005/2009 soveltamista Suomessa. Ennen määräyksen voimaan tuloa tullivarastossa tai vapaa-alueella olleiden HCFC-22 eli R-22 kylmäainetta sisältävien tai niiden käyttöön perustuvien laitteiden jälleenvienti sallittiin määräyksessä 30.6.2010 asti. Määräyksen voimaantulon jälkeen Suomeen saapuneet laitteet on määräyksen mukaisesti tulkittu laittomiksi ja pysäytetty Tullin toimesta.

EU:n otsoniasetuksen hallintokomiteassa Suomelle annettiin mahdollisuus neuvotella asiasta bilateraalisesti EU:n komission kanssa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on saadun valtuutuksen perusteella käynyt neuvotteluja komission kanssa Montrealin pöytäkirjan neuvottelujen yhteydessä (viikolla 24). Neuvotteluissa otettiin huomioon ne lähetykset, jotka määräyksen Dnro 65/010/10 aikaan oli jo lähetetty, minkä tuloksena annettua määräystä muutetaan seuraavasti:

Määräyksessä 65/010/10 mainittua määräaikaa jälleenviennille tullivarastoista ja vapaa-alueilta jatketaan kolmella kuukaudella eli 30.9.2010 saakka.

Laittomiksi tulkitaan ne Suomen alueelle tuodut laitteet, jotka on laivattu kolmannesta maasta Suomeen 1.5.2010 jälkeen. Aikaisemman määräyksen perusteella pysäytetyt lähetykset saa siis passittaa Venäjälle todistamalla laivaus- ym. asiakirjoilla, että kyseinen lähetys on laivattu viimeistään 1.5.2010. Laitteet on vietävä mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 30.9.2010.

Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Tapio Reinikainen, puh. 040 579 0809, tapio.reinikainen(at)ymparisto.fi tai Tullihallituksesta tulliylitarkastaja Heli Lampela, puh. 040 332 2619, heli.lampela(at)tulli.fi tai tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen, puh. 040 332 2570, jarkko.keskinen(at)tulli.fi

                           

THT