Hyppää sisältöön

Oikaisuhakemusten ruuhka on purettu

Julkaisuajankohta 22.3.2024 15.13
Tiedote

Tulli on saanut oikaisuhakemusten ruuhkan purettua. Tämän ansiosta oikaisuhakemukset käsitellään nyt lain edellyttämässä 120 päivän määräajassa.

Ruuhkan taustalla monta muutosta

Oikaisujen hakemusmäärät kasvoivat ja hakemusten käsittelyajat pitenivät monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Käsittelyaikoja pidensivät muun muassa muutokset lainsäädännössä sekä Tullin järjestelmien uudistamis- ja kehittämistyö. Lisäksi brexit vuoden 2021 alussa sekä arvonlisäveron minimikantorajan poistuminen heinäkuussa 2021 lisäsivät hakemusmäärää huomattavasti.

Lisää resursseja ja selkeämmät lomakkeet

Hakemusruuhkan purkamiseksi Tullissa tehtiin useita kehitystoimenpiteitä. Esimerkiksi lomakkeita ja ohjeita selkeytettiin, jotta hakemuksissa olisi heti riittävät tiedot oikaisun käsittelyyn. Lisäksi oikaisuhakemusten käsittelyyn hankittiin lisäresursseja.

Tulli tulee kiinnittämään erityistä huomiota oikaisuhakemusten käsittelyaikoihin ja varmistamaan, että jatkossa käsittelyajat pysyvät lain edellyttämässä määräajassa.

Verkkouutinen