Hyppää sisältöön

Oikaisu yleiskirjeeseen n:o 140/010/2011 ”Syyskuussa 2011 sovellettavat valuutan muuntokurssit”

Julkaisuajankohta 27.9.2011 12.24
Tiedote

162/2011, RAS/HHi

Tullihallitus on 25.8.2011 vahvistanut yleiskirjeellä n:o 140/010/2011 ”Syyskuussa 2011 sovellettavat valuutan muuntokurssit” mm. seuraavat maahan tuodun tavaran tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit tavaraan, joka tullataan Suomessa vapaaseen liikkeeseen yhteisön tullialueelle 1.9.−30.9.2011.

Iran

IRR

15033,8474

Kiina

CNY

9,1762

Egypti

EGP

8,4746

Israel

ILS

5,0936

Yleiskirje n:o 140/010/2011 oikaistaan näiden muuntokurssien osalta seuraavasti:

Iran

IRR

15245,5779

Kiina

CNY

9,2205

Egypti

EGP

8,5977

Israel

ILS

5,2038

Sovelletut lainkohdat:
Tullilaki (1466 / 94) 7§ (1240 / 01)
Tullikoodeksi (ETY 2913 / 92) 35 artikla
Tullikoodeksin soveltamisasetus (ETY 2454 / 93) 168 - 171 artiklat

THT