Hyppää sisältöön

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

20.9.2018 10.56
Tiedote

Komissio on oikaissut 20. päivänä syyskuuta 2018 asetusta (EU) N:o 2018/553 (EUVL L 92, 10.4.2018) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön. Oikaisu on julkaistu Euroopan Unionin Virallisen Lehden numerossa L 237, 20.9.2018, sivulla 12.

Oikaistavan asetuksen sivulla 1, johdanto-osan 5 kappaleessa:

on:            ”Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausnnnon mukaiset”

pitää olla: ”Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,”

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet