Hyppää sisältöön

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

18.2.2015 10.03
Tiedote

18/2015, IOL

Komissio on oikaissut 18 päivänä helmikuuta 2015 asetusta (EU) N:o 973/2014 (EUVL L 274, 16.9.2014) liitteessä mainittujen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 43, 18.2.2015 s. 33).

Korjaus tulee voimaan välittömästi, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä. Sitä on siis sovellettava 18.2.2015 alkaen.

Sitovia tariffitietoja, jotka eivät ole asetusten säännösten mukaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

THT