Hyppää sisältöön

Ohje alkoholijuomien luokittelusta nimikkeisiin 2206 ja 2208 on julkaistu

Julkaisuajankohta 19.6.2019 14.19
Tiedote

Komissio on antanut 3. päivänä kesäkuuta 2019 asetuksen (EU) N:o 2019/923 (EUVL L 148, 6.6.2019) tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön. Asetusta sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 26.6.2019 tai sen jälkeen.

Asetus muuttaa tiettyjen alkoholituotteiden, kuten maustettujen siiderien ja lonkeroiden, luokittelua tullinimikkeisiin 2206 ja 2208 Suomessa. Tulli on 19.6.2019 julkaissut ohjeen näiden tuotteiden luokittelusta.

Tietoa muutoksen vaikutuksista muuhun kuin tuotteiden tulliselvitykseen, kuten esimerkiksi tuotteiden valmisteverotukseen, on Verohallinnon nettisivuilla.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet