Hyppää sisältöön

Nimikkeistön muutosten vaikutus sitovien tariffitietopäätösten voimassaoloon

8.12.2011 14.37
Tiedote

202/2012, RAS/HHS

Vuoden 2012 alussa voimaan tulevien nimikkeistömuutosten johdosta sitovat tariffitietopäätökset, jotka perustuvat muuttuviin nimikkeisiin eivät enää 31.12.2011 jälkeen ole voimassa.

Mikäli sitovan tariffitietopäätöksen haltija haluaa uusia päätöksen, on siitä tehtävä kirjallinen hakemus Tullihallitukselle. Hakemuslomakkeen kohtaan 4 tulee merkitä aiemman päätöksen viitenumero. Hakemus tulee lähettää osoitteeseen

Tullihallitus
Kirjaamo
PL 512
00101 Helsinki

Sitovan tariffitiedon hakemuslomake ja sen täyttöohjeet löytyvät Tullin internet-sivulta.

Komissio on julkaissut taric-nimikkeiden korrelaatiotaulukot 2011–2012 osoitteessa:
>> http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/taric_data/library?l=/reference_documents/correlation_tables/hs-cn-taric&vm=detailed&sb=Title

Lisätietoja: Heidi Stolt, puh. 040 332 2431.

THT