Hyppää sisältöön

Neuvoston asetus yhdistetyn nimikkeistön muuttamisesta

15.10.2013 9.30
Tiedote

133/2013, MKi/BA

Neuvosto on antanut 26. päivänä syyskuuta 2013 asetuksen (EU) N:o 953/2013 (EUVL L 263/4 5.10.2013) liitteessä mainitun tavaran luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan tavaroihin, jotka tulliselvitetään 25.10.2013 tai sen jälkeen.

THT