Hyppää sisältöön

Nestekaasun verottomuus poistuu 1.1.2016

28.4.2015 13.28
Tiedote

37/2015, ST/Kimmo Lietkari

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan 1.1.2016 voimaan tulevalla lainmuutoksella (378/2015).

Lakia muutetaan siten, että nestekaasun verottomuus poistetaan. Muutoksen johdosta nestekaasusta kannetaan muiden lämmitys-, voimalaitos ja työkonepolttoaineiden tapaan energiasisältöön perustuva energiasisältöveroa ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero. Lakiin tehdään samassa yhteydessä myös eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Hallinnollisista syistä enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa oleva nestekaasu säilyy verottomana. Siihen sovelletaan kuitenkin edelleen valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä.

Nestekaasun verotuksessa noudatetaan valmisteverotuksen yleisiä periaatteita ja menettelyitä, joista säädetään valmisteverotuslaissa ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa.

Lisätietoja: Valmisteveroneuvonta yrityksille, p. 0295 52 321 (9–15) tai valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

VEROTAULUKKO

Tuote

Tuote- ryhmä

Energiasisältö-

vero  

Hiilidioksidi- vero

Huolto- varmuus- maksu

Yhteensä

Nestekaasu snt/kg

110

8,50

13,30

0,11

21,91        

Bionestekaasu snt/kg

111

8,50

13,30

0,11

21,91

Bionestekaasu R

snt/kg

112

8,50

6,65

0,11

15,26

Bionestekaasu T snt/kg

113

8,50

0,00

0,11

8,61

THT