Hyppää sisältöön

Nestekaasu verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016 - alle kilon pakkaukset verottomia

16.6.2015 9.00
Tiedote

Nestekaasun verottomuus poistuu ensi vuoden alusta.  Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan 1.1.2016 voimaan tulevalla lainmuutoksella (378/2015).

Lainmuutoksen myötä moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta kannetaan niiden energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu.

Veroa kannetaan nestekaasusta, joka luovutetaan kulutukseen. Veron suuruus on 21,91 senttiä/kg.

Muutos ei koske enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka säilyy verottomana.  Näihin sovelletaan kuitenkin edelleen valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä.

Käyttötarkoitus ratkaisee verottamisen

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta.  Nestekaasun käyttö muun muassa kotitalouksissa, tilojen lämmitykseen, trukkien ja työkoneiden polttoaineena sekä joissakin teollisuusprosesseissa on lainmuutoksen voimaantultua verollista.

Myös nestekaasun pullotuslaitoksella niin yritys- kuin kotitalouskäyttöönkin pullotettu kaasu on aina verollista edellä mainittuja pieniä pakkauksia lukuun ottamatta.

Nestekaasu on kuitenkin verotonta, jos sitä käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena tai välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.

Verottomiin siirtoihin tarvitaan lupa

Nestekaasun verottomaan valmistamiseen, jalostamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen ja varastoimiseen tulee olla valmisteverotuslaissa tarkoitettu lupa.  Nestekaasun valmistajien, maahantuojien ja tukkumyyjien on hankittava nämä valmisteveroluvat toimintaansa varten Tullilta.

Myös teollisuusyrityksillä, jotka käyttävät nestekaasua verottamaan käyttötarkoitukseen, on mahdollisuus hakea lupa Tullilta hankkia nestekaasu suoraan verottomana.

Lupia koskevat hakemukset on riittävän käsittelyajan varaamiseksi syytä toimittaa Tullille viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

energiainsinööri Antti Saastamoinen, p. 040 332 2153
tulliylitarkastaja Kimmo Lietkari, p. 040 332 2220

Linkit:

Tullin asiakastiedote 5.6.2015
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994)  ja lakimuutos (378/2015)

Lehdistötiedotteet