Hyppää sisältöön

Användning av NATO-formulär 302 i Finland

12.11.2010 15.43 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 14.49
Pressmeddelande

178/2010, JR/HeL

Bakgrund

NATO-fomulär 302 kan endast användas i samband med import, export och transitering av varor som är avsedda för Nordatlantiska fördragsorganisationens (NATO) styrkor. En konvention om dessa styrkors status undertecknades den 19 juni 2051 (Finland är inte medlem).

I Europeiska unionens lagstiftning ingår en bestämmelse om användning av NATO-formulär 302 som gemenskapens transiteringsdokument i artikel 91 i tullkodexen. Befrielse från ställande av säkerhet kan utan särskilt tillståndsförfarande medges med stöd av artikel 189.4 i tullkodexen. Bestämmelserna om transporter som genomförs med NATO-formulär 302 ingår i artikel 462 i tillämpningskodexen. I Finland godkänns användningen av NATO-formulär 302 som transiteringsdokument med stöd av tullkodexen.

Användning

NATO-formulär 302 kan användas när varor importeras av NATO-styrkorna för att användas i Finland eller någon annanstans inom EU, när varor exporteras i NATO-styrkornas namn eller när NATO-styrkorna transporterar varor genom Finland och/eller EU. Detta vill säga att NATO-formulär 302 kan användas när de styrkor som svarar för varorna verkar inom ramen för ett uppdrag eller befälsansvar som tilldelats NATO.

TMD